Промени по мероприятие и въздействие върху начисленията

Променена на: Thu, 30 май, 2024 в 10:23 AM

Print

Промяна на PAX

За да илюстрираме процеса на промяна на броя на участниците (PAX), нека разгледаме пример, при който първоначално имахме мероприятие с 100 PAX по подразбиране и зала за мероприятия и кетъринг дейност с 100 PAX.

Натиснете бутона за промяна на PAX (1) и на следващия екран посочете новия брой PAX, които ще присъстват. Системата ще изброи всички дейности и автоматично ще попълни новия брой PAX за всяка дейност, която първоначално е имала 100 PAX:

В случай че дадена дейност е имала различен брой PAX от подразбиращите се 100, например, кетъринг дейността не е трябвало да бъде посещавана от всички гости, полето "Нов PAX" ще бъде празно, като можете да го запазите така или да въведете нова стойност:

Въздействие върху начисленията

При промяна на PAX системата автоматично ще измени количеството начисления, които съответстват на първоначалния брой PAX. В нашия пример всички начисления, които първоначално са имали количество 100, ще бъдат променени на 110.

Промяна на датите на мероприятие или дейност

Промяна на датите на мероприятие

За да промените датите на мероприятието, използвайте бутона Календар  на главната страница на мероприятието.

Ще ви бъдат предложени няколко възможности:

 • Премести (1) - можете да изберете нов ден на пристигане за мероприятието. Системата ще актуализира всички дейности и начисления спрямо новия ден на пристигане.
 • Удължи период (2) - системата ще добави нови празни дни към мероприятието. Съществуващите дейности и начисления няма да бъдат засегнати.
 • Скъси период (3) - системата ще съкрати периода на мероприятието и ще анулира дейностите и начисленията за премахнатите дати.
 • Само период (4) - можете да актуализирате периода на мероприятието, без да засягате датите на дейностите и начисленията. Датите на Блоковете се коригират, тъй като винаги следват периода на мероприятието.

Промяна на датите на дейност

Като алтернатива можете да промените датата на конкретна дейност. В секцията за дейности, кликнете върху тази, която искате да измените. Екранът за редактиране ще се отвори и можете да промените датата.

Въздействие върху начисленията

 • Когато използвате опцията "Премести" за мероприятието, системата ще измени датата на начисленията в съответствие с новата дата на пристигане.
 • Когато използвате опцията "Скъси" за мероприятието, системата ще анулира начисленията за премахнатите дати.
 • При промяна на датата на дейност, системата ще коригира датите на начисленията, добавени чрез дейността.

При промяна на периода на мероприятието или свързаните резервации за зала и кетъринг, датата на начисленията в отворените фолиа ще се промени автоматично според новия период.

 • Начисленията за мероприятието - за начисленията, направени директно във фолиото на мероприятието - ще се приложи отместване на датата спрямо периода.

Пример:

При промяна на датите на мероприятието и начисленията са добавени директно във фолиото на мероприятието:

 • Мероприятие с период 10.02 - 12.02
 • Начисления за дати 11.02 и 12.02
 • Промяна на началната дата на мероприятието на 15.02
 • Датите на начисленията съответно ще се променят на 16.02 и 17.02
 • Когато начисленията са добавени чрез резервации за зала за мероприятия и/или кетъринг, датата на услугата на всички начисления в отворените фолиа ще бъде променена според новата начална дата.

Пример:

При промяна на датите на резервации за зала за мероприятия/кетъринг, а начисленията са публикувани чрез тези резервации:

 • Кетъринг/зала за мероприятия за дата 11.02
 • Начисления за зала/кетъринг с дати 11.02 и 12.02
 • Промяна на началната дата на дейностите на 16.02
 • Датите на начисленията, свързани с дейностите, съответно се променят на 16.02

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница