Справка "Използвани блокове"

Променена на: Fri, 31 май, 2024 в 3:25 PM

Print

Справка "Използвани блокове"

Когато работите с много мероприятия или групи с блокове, справката "Използвани блокове" ще бъде ценен инструмент, чрез който можете да следите приложимите блокове за период, мероприятие или компания и тяхното преобразуване. По този начин ще имате пълна представа за ситуацията и ще можете да анализирате степента на конверсия, освобождавате неизползвани блокове или да влезете в контакт с организаторите относно изпълнението на техните блокове.

За достъп до справката:

 • От менюто за навигация кликнете върху Мероприятие-> Използвани блокове;
 • Въведете периода , за който искате да видите блоковете. Допълнително, можете да използвате филтрите "Компания" (1) и "Мероприятие" (2) , за да получите по-конкретна информация;
 • Изберете типа на справката (3):
  • Свободни стаи - предоставя информация за неизползваните блокове стаи.
  • % използвани блокове - ще получите данни за процента на блоковете, конвертирани в резервации.

Съвет: Ако искате да следите статуса на блоковете за конкретно мероприятие, можете да достъпите справката чрез линковете в долната част на секцията "Блокове". По този начин справката автоматично ще бъде филтрирана за конкретното мероприятие и периода, в който се провежда.

Тип на справката "Свободни стаи"

Ето каква информация се показва в детайлния изглед на този тип справка:

 • Блоковете в избрания период са групирани по типове стаи;
 • В началния ред на всеки блок виждате името на мероприятието и блока (4), както и указание за статуса на блока (активен или опционален);
 • За всяка дата от избрания период имате данни за:
  • Оставащи (5) - брой неизползвани блокове;
  • Блокирани (6) - брой блокирани стаи;
  • Резервации (7) - брой блокове, преобразувани в резервации.
 • В долната част на справката имате обобщени данни за всички блокове (8)в избрания период.

Бутонът с иконка на око в горния десен ъгъл ви позволява да промените някои от детайлите в справката:

 • Покажи Заетост - за всеки тип стая можете да видите процента на заетост и оставащите свободни стаи. Данните за свободните стаи са градиентно оцветени в зависимост от заетостта;
 • Покажи детайли - ако деактивирате детайлите, ще имате компактен изглед на справката, в която за всеки блок ще бъде включен само броят на неизползваните блокове (5);
 • Голям шрифт - можете да увеличите размера на шрифта на справката за по-добра четимост.

Тип на справката "% Използвани блокове"

Детайлният изглед на този тип справка се базира на предишния тип, като тук водещата информация е процентът на блоковете, конвертирани в резервации.

Съответно в компактния изглед за всеки блок ще виждате само данни за процента на използване.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница