Фолио - Допълнителни опции

Променена на: Mon, 25 мар, 2024 в 7:18 AM

Print

След като се запознахме с предназначението на фолиата, сега ще разгледаме какви настройки може да направите за всяко фолио и къде ще рефлектират.

Основни настройки

  • Валута (1)- валутата може да промените директно от основния изглед на фолиото. Валутата на фолиото определя валутата на документа, който ще бъде издаден при неговото затваряне. Във фолио може да се начисляват услуги с цени в различни валути, както и да се приемат плащания в различни валути, общият баланс на фолиото се изчислява във валутата на фолиото. Всички фолиа на резервации се откриват във валута според стойността на настройка "Валута по подразбиране на резервационно фолио", а в останалите случаи, за валута на фолиото се използва валутата избрана в настройката "Валута по подразбиране на акаунта". Стойностите на двете настройки се задават в Данъчни настройки. Валутата на конкретно фолио може да промените само ако то е отворено.

Останалите настройките може да достъпите, като от основния изглед на фолиото изберете бутон "Редактиране" в ред "Други".

 Ето какво може да промените от тук:

  • Име (2) - може да зададете име на фолиото, което ще бъде видимо в оперативните екрани и справките за фолиа. Името може да бъде индикация за предназначението на конкретното фолио. Може да задавате и променяте настройката само за отворени фолиа.
  • Процент надценка (3) - може да зададете надценка, която да се приложи за конкретното фолио. Надценката се дефинира като процент и се изчислява автоматично на база на стойността на фолиото. С промяната на стойността на фолиото – надценката също се преизчислява. Калкулацията на надценката се базира на настройките заложени в Данъчни настройки. Може да зададете или премахнете надценка само на отворено фолио.
  • Срок за плащане - дни (4) - тук може да въведете брой дни, след затваряне на фолиото, в рамките, на които дължимите суми по конкретното фолио следва да бъдат платени. Ако оставите полето празно, се прилага настройката зададена в Данъчни настройки. Срокът за плащане е видим в печатния изглед на документа и се използва за проследяване на плащанията в справка "Отложени плащания". Може да коригирате срока за плащане и на затворено фолио.
  • Клиентски разходен център (5) - може да използвате настройката за счетоводни нужди на вашите контрагенти. Полето се показва в печатния изглед на фолиото. Може да бъде коригирано по всяко време.
  • Номер на поръчка, Дата на поръчка (6,7) - може да въведете номер и дата на поръчката, за която се отнася фолиото. Данните са видими в печатния изглед на фолиото (документа). Промени са възможни и при вече затворено фолио.
  • Бележки (8) - добавете бележка свободен текст, относно конкретното фолио. Може да коригирате по всяко време. Бележката ще видите при преглед на фолиото и в неговия печатен изглед.
  • Забележка отложени плащания (9) - тук може да добавите бележка, относно последващите разплащания с контрагента. Полето е достъпно само за затворени фолиа. В справка "Отложени плащания" може да включите тези бележки да бъдат видими.
  • Скрий в Личния портал (10) - активирайте настройката ако НЕ желаете фолиото да бъде видимо в Персоналния портал на госта. Може да променяте настройката само за отворени фолиа.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница