Използване на таблет като Клиентски дисплей

Променена на: Mon, 10 юни, 2024 в 10:45 AM

Print

При постоянно развиващите се технологии в хотелиерството, отличителен белег на тази дигитална революция е използването на таблети като Дисплеи при регистрация на гостите. Този новаторски подход не само рационализира процеса на регистрация, но и бележи значителна крачка към екологична устойчивост и намаляване на разходите чрез премахване на необходимостта от хартия.

Тази статия ще ви преведе през безпроблемния процес на добавяне на таблети като Клиентски Дискплеи в Clock PMS+ и впоследствие как да ги използвате.

Общ преглед

Функцията ви позволява да представяте и поискате информация от госта  при регистрацията, по цифров, модерен и безпроблемен начин.

Ако гостите не са подписали регистрационните си карти (включително съгласие с политиката на вашия хотел) чрез Online check-in или Персонален портал на госта, те могат да го направят при настаняване, на таблет, който сте определили за тази цел. Алтернативно, можете да представите QR код, който те могат да сканират и да преминат към Online check-in. Можете да закрепите таблета на стойка на рецепцията, срещу госта или да го оставите свободно стоящ - изборът е ваш.

Това се извършва чрез много минималистичен и бърз интерфейс, и можете да използвате множество таблети, които да действат като дисплеи за клиенти.

Добавяне на таблети

 • Върху таблета, отворете Clock PMS+ и се логнете. Моля, не забравяйте, че ви е нужен серийния номер на абонамента, тъй като таблетът е ново устройство.
 • От менюто за навигация изберете Настройки-> Всички настройки, от група “Връзка с клиенти” изберете “Клиетски дисплей”.
 • Изберете бутон “+”, за да регистрирате таблета.
 • Попълнете име, за да може да разпознаете таблета, ако използвате повече един такъв.
 • Може да изберете и фоново изображение, което да се показва, когато таблетът не се използва. Фоновото изображение не е задължително и може да бъде добавено на по-късен етап от екрана за редакция на таблета;
 • На таблета ще се отвори сив, празен екран или избраното фоново изображение. Приложението е настроено и стартирано.
 • Приключете процеса със следващата стъпка:

Важно: Направете шорткът или добавете текущият адрес в предпочитани на браузъра. Така ще може да отваряте повторно приложението “Клиентски дисплей”. Ако пропуснете да направите шорткът, моля, изтрийте таблета и го добавете отново, за да стигнете до тази стъпка.

 • За ваша сигурност след приключване на регистрацията ще бъдете автоматично отписани от Clock PMS+.  Когато се ползва приложението “Клиентски дисплей” не се изисква да има вписан потребител и съответно няма риск от неправомерно ползване на системата от други лица.
 • В случай че таблетът бъде откраднат или изгубен, отидете отново в настройките “Клиентски дисплей” и изтрийте таблета от там. Така ще отнемете неговия достъп и ще забраните използването на приложението “Клиентски дисплей” на него.
 • За ваше улеснение добавихме директен линк към преводите на “Клиентски дисплей”, който се намира след списъка с регистрирани таблети. Тук имате възможност да персонализирате текстовете на различните езици, които използвате.

Употреба на таблетите

Представяне на политиката на вашия хотел и поискване на подпис

 • Чрез устройството, което използвате за работа на рецепцията (компютър, лаптоп, друг таблет), намерете резервацията на госта и я отворете.
 • Ако е необходимо, създайте нова регистрационна карта. Кликнете върху бутона "Подпис" в реда на регистрационната карта.

 • Първият път ще трябва да изберете на кой от регистрираните таблети да се поиска подписа. Изберете таблета в поле "Клиентски дисплей" и натиснете бутона "Поискай подпис";

 • Вашият гост ще види на таблета следната информация:
  • Описанието на Хотелската политика;
  • Чек бокс "Съгласен съм с условията на хотела";
  • Поле, в което  да се подпише.

 • След като гостът се подпише и натисне “Потвърди”, вие ще видите подписа му на вашия екран. И това е всичко. Излезте от екрана с бутон "Назад" и преминете към следващата регистрационна карта.

Представяне на QR код за навигация към приложението Online check-in

 • Чрез устройството, което използвате за работа на рецепцията (компютър, лаптоп, друг таблет), намерете резервацията на госта и я отворете.
 • Кликнете върху бутона "Online Check-In QR" в секцията "Гост";

 • Първият път ще трябва да изберете на кой от регистрираните таблети искате да покажете QR кода. Изберете таблета в поле "Клиентски дисплей" и кликнете върху бутона "Покажи QR код";

 • QR кодът ще се покаже на избрания таблет и гостът може да го сканира и да премине към Онлайн регистрацията.
 • QR кодът ще се скрие от дисплея, ако натиснете бутона за назад. Също така, автоматично ще се скрие след 40 секунди, ако случайно го оставите отворен.
 • Тъй като виждате също QR кода, можете да го сканирате с друго ваше устройство и да го дадете на госта за завършване на регистрацията (ако например телефонът им е с изтощена батерия).

Представяне на QR код за преглед на конкретно фолио

 • Отворете фолиото, което искате да представите на клиента;
 • Кликнете върху бутона с икона "QR код";

 • Изберете таблета, на който да се представи QR кода и потвърдете с бутон "Изпрати";

 • QR кодът ще се покаже на избрания таблет, клиентът може да го сканира и да прегледа съдържанието на фолиото.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница