Видео уроци

Първи стъпки с Clock PMS+ 4

Научете как да влезете в системата, запознайте се с основния работен екран и какво трябва да знаете за вашия потребител.

Научете повече

Основни оперативни монитори 4

Запознайте се с най-често използваните монитори и екрани в Clock PMS+

Научете повече

Операции с резервации 11

Съкратен курс за работа с резервации и основните операции свързани с тях

Научете повече

Операции с начисления, плащания и документи 19

Вижте как се добавят услуги към фолио на резервация, как се издават документите и операциите, свързани с тях

Научете повече

Обработка на авансови плащания 4

Научете как без проблем да обработвате авансово платени суми за резервациите

Научете повече

Хотелско домакинство 5

Всичко, което ви е необходимо за управление на Хотелското домакинство

Научете повече

Управление на цени 4

Научете как бързо може да коригирате вашите дневни цени, да активирате различни ограничения или да спирате продажбите

Научете повече

Резервации

Резервации - Полезна информация 7

Запознайте се с екрана на резервацията, научете как да намерите резервация в системата и др.

Научете повече

Работа с резервации 13

Вижте как се създават резервациите, научете как да ги обработвате

Научете повече

Фолиа, Начисления и Плащания

Фолиа и работа с документи 10

Всичко, което трябва да знаете за фолиата, документите и операциите с тях

Научете повече

Начисления 7

Научете как да добавите начисления във фолиото и възможните операции с тях

Научете повече

Плащания 5

Вижте как се регистрират плащанията, научете повече за картовите плащания

Научете повече

Аванси и Депозити 5

Научете как да обработвате предплатени суми в Clock PMS+

Научете повече

Групови фолиа, опции за рутиране на начисленията 6

Научете как автоматично да рутирате начисленията към групови фолиа и как най-лесно да оперирате с тях

Научете повече

Оперативни монитори и Задачи

Оперативни монитори 4

Запознайте се с основните работни екрани

Научете повече

Задачи 3

Вижте как задачите могат да улеснят вашата работа

Научете повече

Профили на гости и компании

Профили на Гости 8

Научете как да използвате профилите на гости в Clock PMS+

Научете повече

Профили на Компании 7

Научете как да използвате на профилите на компании в Clock PMS+

Научете повече

Мероприятия и групови резервации

Мероприятия и Блокове 6

Научете как да използвате мероприятията и блоковете в Clock PMS+

Научете повече

Резервации за зала и кетъринг 4

Научете как да използвате MICE модула за резервации за зала и кетъринг

Научете повече

Добре е да знаете 7

Научете повече за различните други функционалности на MICE модула

Научете повече

Хотелско домакинство

Работа с модула за домакинство 5

Вижте как се създават и управляват ежедневните домакински задачи

Научете повече

Справки

Обща информация 3

Научете как работи системата за отчитане на приходите и как да интерпретирате данните в дневниците

Научете повече

Стандартни оперативни процедури

Обработка на резервации по договори с Туроператори 9

Научете как коректно да въведете резерваците и се запознайте с процеса на фактуриране и контрол

Научете повече

Clock POS

Операции с поръчки 7

Научете как да поръчвате артикули, да използвате модификаторите и да изпращате бележки до кухнята

Научете повече

Операции със сметки 8

Всичко, което трябва да знаете за плащанията, закриването на сметките и прехвърлянето към фолио на стая

Научете повече

Уебинари

Clock PMS+ уебинари 6

Вижте ключовите моменти от уебинарите на Clock PMS+ относно последните тенденции в хотелските технологии

Научете повече