Обработка на начисления в групово фолио

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 1:47 PM

Print

Груповото фолио е като всяко друго фолио, с тази разлика, че съдържа начисления от голям брой източници, попаднали във фолиото по някакъв общ признак, например начисленията от всички резервации на компанията, пристигнали в хотела предходния месец или всички начисления, свързани с провеждането на дадено събитие и други.

Големият обем на начисленията във фолиото може да доведе до затруднения при тяхната подготовка да бъдат фактурирани.  С Clock PMS+ няма да имате този проблем, защото системата автоматично разпозна големите групови фолиа. Когато отворите подобно фолио, данните за начисленията ще се заредят в компактен изглед, без да се губи време да се покажат детайли за всички начисления.

Секция "Начисления" - компактен изглед

Компактният изглед на екрана се зарежда автоматично, когато оперирате с големи групови фолиа. Това ви дава възможност бързо да се ориентирате в съдържанието на фолиото и без да губите излишно време да намерите начисленията, които искате да обработите. 

Вместо детайли за начисленията, компактният изглед ви показва информация за техните източници.

  • За да намерите дадено начисление, първо трябва да откриете неговия източник. За  целта сме добавили филтър по Източник в началото на секцията. Ако източникът е резервация, ще може да търсите по номер и референтен номер на резервацията, датата на пристигане, имената на госта и т.н. - цялата информация, която виждате в обобщения ред.
  • След като сте намерили източника, може да заредите  начисления като кликнете  бутон “+” в началото на неговия ред. При нужда разполагате и с бърза връзка към съответната резервация (източник).

  • В рамките на даден източник, ако е нужно, може да използвате и допълнително филтриране на начисленията, така че да намерите по-бързо това, което търсите. Повече информация за филтрите в секция "Начисления" ще намерите във Филтриране на начисленията.

Обработка на начисления от няколко източника

Знаете, че за да приложите някои от функциите върху начисленията, е нужно преди това да ги изберете. Селектирането се прави в рамките на даден източник. Ето как да постъпите ако трябва да приложите функция върху начисления от няколко източника:

  • Използвайте филтъра по Източник, за да намерите всеки от източниците;
  • Отворете начисленията на конкретния източник и маркирайте услугите, върху които искате да приложите функцията;
  • Повторете стъпките за останалите източници и когато сте селектирали всички начисления, приложете съответната функция.

Забележка: Може спокойно да превключвате между компактен и детайлен изглед на екрана и да комбинирате различни филтри, избраната селекция на начисленията няма да бъде премахната, докато не приложите съответната функция.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница