Работа с депозити

Променена на: Wed, 27 мар, 2024 в 2:15 PM

Print

Като депозит се третират всички плащания в отворени депозитни фолиа. Депозираните суми може да бъдат използвани за плащане на реални услуги или възстановени на клиента.

Регистриране на депозит 

За да регистрирате плащане следвайте стъпките:

 • Създайте депозитно фолио;
 • Регистрирайте плащане за депозираната сума;
 • Оставете фолиото отворено.

В отвореното депозитно фолио може да добавите неограничен брой плащания. Регистрираните суми могат да бъдат трансферирани на части или наведнъж в стандартни фолиа, с цел плащане на конкретни услуги.

Консумация на депозит

За да използвате депозирана сума следвайте стъпките:

 • Отворете стандартното фолио, където искате да трансферирате плащането;
 • В ред “Плащания” изберете бутон Трансферирай Депозит от…;
 • Ще се зареди екран за избор на депозитно фолио, първо изберете платеца на фолиото;
 • След като сте избрали платеца, системата ще намери наличните депозитни фолиа и ще ги предложи за избор в поле “Фолио”. Изберете депозитното фолио и преминете напред с бутон “Продължи”.
 • На екран ще се заредят наличните суми в депозитното фолио. Въведете сумата, която желаете да прехвърлите, попълнете пояснителен текст и потвърдете с бутон “Вземи”.

В резултата на операцията, за размера на прехвърлена сума, в текущото фолио ще се регистрира плащане от тип “Трансфер (вътрешен)”. В депозитното фолио ще се регистрира плащане от същия тип и за същата сума, но с отрицателен знак, като по този начин ще намали наличната сума.

Забележка: Във фолиото с услугите депозирана сума НЕ се прехвърля с оригиналния тип на плащане. Трансферираните депозити се регистрират с плащане “Трансфер (вътрешен)”.

Анулиране на консумация

Във всеки момент можете да анулирате консумацията на депозита, независимо дали фолиото, в което сте трансферирали плащането вече е приключено. Може да извършите операцията през всяко едно от двете фолиа.

 • Отворете едното от двете фолиа (депозитното или фолиото, където е консумиран депозита);
 • Намерете съответното плащане от тип “Трансфер (вътрешен)”, с който е извършен трансфера;
 • Отворете детайлите за плащането и изберете бутон “Анулирай”.
 • Въведете причина за анулацията и потвърдете.

Операцията ще анулира кореспондиращите трансферни плащания и в двете фолиа.

Връщане на депозит

Връщането на част или пълния размер на депозирана сума се отразява с негативно плащане в депозитното фолио. Просто добавете негативно плащане за сумата, която сте възстановили на клиента.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница