Канали със задачи

Променена на: Wed, 22 ноем, 2023 в 7:57 AM

Print

Какво са каналите със задачи?

Каналите със задачи обединяват задачите по тяхната тема. Всяка задача следва да има избран канал, за да бъде създадена.

В рамките на Clock PMS+ има няколко вградени системни канала със задачи, които може да се използват при ръчното създаване на задачи или когато системата автоматично създава задачи. Допълнително може да създавате други канали според нуждите си. 

Системни канали

Системните канали са вградени в рамките на системата и не могат да бъдат редактирани или изтрити. Основната причина за това е, че освен да ги избирате в отделните задачи, които създавате, те се използват от Clock PMS+, когато системата създава задачи, за да ви информира, че нещо се е случило:

 • Резервации - когато системата създава задача, за да ви информира относно нова резервация (чрез BookDirect или канален мениджър), тази задача ще бъде разпределена към канал "Резервации".
 • Канален мениджър - Задачи относно проблем при импорт или експорт към канален мениджър ще бъдат разпределени към този канал.
 • Подаръчен ваучер - Задачи относно покупката на подаръчен ваучер през онлайн магазина ще бъдат разпределени към този канал.
 • Плащания - Задачи относно онлайн плащанията - гарантиране на резервация чрез портала MyBooking, плащане през портала MyBooking, депозитно плащане през Event Confirmation App-а, ще бъдат разпределени към този канал.
 • Мероприятия - Задачи относно оферта за мероприятие, която се подписва през Event Confirmation App, ще бъдат разпределени към този канал.
 • Мнения на гости - Задачи относно нов отзив от гост, оставен през MyBooking портала, ще бъдат разпределени към този канал .
 • Онлайн настаняване - Задачи относно това, че има онлайн настаняване, ще бъдат разпределени към този канал.
 • Фолио - Задачи, напомнящи за фолиа, оставени отворени за дълъг период от време, ще бъдат разпределени към този канал.

Персонализирани канали

Също така имате свободата да създавате канали със задачи според нуждите си. Например може да създадете канал "Събуждане по телефона". По този начин, когато имате заявка за събуждане по телефона от гост/резервация, може да я зададете в този канал за лесно проследяване.

За да създадете собствени канали със задачи:

 • Отидете на меню Други функционалности->Задачи
 • Натиснете бутона за настройки в горния десен ъгъл и изберете "Канали със задачи"

 • В раздел "Персонализиран" натиснете "+Добави" и въведете текст/описание на канала. Запишете.

Канали със задачи и потребители

Каналите със задачи не само задават тема на дадена задача, но също така се използват, за да се контролира кои задачи се виждат от даден потребител въз основа на техните задължения/заемана позиция. Например управителят на хотела има достъп и вижда задачите от всички канали, докато потребител от отдел "Домакинство"  (ако му предоставите достъп) може да вижда само задачи, разпределени към канал "Домакинство".

За да зададете каналите със задачи, които даден потребител ще вижда:

 • Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Потребители->Потребители
 • Редактирайте въпросния потребител
 • Преминете на страница "Канали със задачи" горе вдясно

 • На следващата страница просто изберете до кои канали със задачи ще има достъп/ще вижда и запишете.

Важно: Чрез функционалността "Задачи" имате възможността да разпределите задача директно към потребител. Но отново се изисква да има и канал. За да разпределите задача към даден потребител и желан канал, този потребител следва да има достъп до канала, който желаете да зададете.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница