Календар на стаите

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 8:41 AM

Print

Монитор “Календар на стаите” е оперативен екран, в който за период от 31 дни може да получите пълна картина за заетостта на всяко помещение. В допълнение на това мониторът е напълно функционален и през него може да се извършват редица операции. За да го отворите, от менюто за навигация изберете Свободни стаи->Календар на стаите.

Навигация и изглед на монитора

В горната част на екрана са разположени бутони, с чиято помощ може да промените разглеждания период и изгледа на монитора.

 • По подразбиране мониторът се отваря за 31 дни, считано от текущия ден. С бързите бутони (5) може да превъртате периода съответно със 7 или 30 дни напред и назад във времето.
 • Дата (3) - изберете начална дата на разглеждания период.
 • Днес (2) - зарежда 31-дневният период от текущия ден.
 • Изглед (1)- имате възможност да изберете изглед на монитора, който е най-удобен за вашата работа:
  • Може да избирате между няколко вида групиране на стаите (9);
  • Различен мащаб на календара (6);
  • Да изведете информация за мероприятията (7) в периода. Ако в календара кликнете върху мероприятие, ще го отворите за преглед.
  • В случай че списъкът със стаи е много дълъг, имате възможност и да включите повторно извеждане на датите (8).
 • Етикети (4)- дава възможност да обозначите избрани от Вас дати с различен цвят и описание, така че лесно да се различават в календара. Добавете дата и изберете желания календарен цвят (полето за описание може да остане празно).

Оперативни възможности

Резервации

Всички резервации в разглеждания период, за които има разпределени номера на стаи, се зареждат в екрана.

 • Цвят- по подразбиране цветът на резервацията  показва нейния статус:
  • Зелено - гарантирана резервация; 
  • Оранжево - резервация, която очаква гарантиране, чийто период за гарантиране все още не е изтекъл.
  • Червено - резервация, която очаква гаранция, чийто период на гарантиране е изтекъл.
  • Жълто - резервация, която не е гарантирана;
  • Черно - настанена резервация;
  • Сиво – изпратена резервация;

Резервации, за които сте избрали различен цвят по изключение, се визуализират в календара според стойността на поле “Календарен цвят” в резервацията.

 • Може да получите основна информация за дадена резервация (14), като просто задържите курсора на мишката върху нея (компютър), с първото докосване (iOS, като второто отваря резервацията) или натиснете и задържите (Android).
 • Допълнителни икони индикират дали резервацията има неплатени фолиа (13) и дали е заключена за промяна на стаята (12);
 • За да отворите резервация за преглед, просто кликнете върху нея;
 • Резервации без стаи (11) - линкът ще ви отведе в екран “Резервации - Разширено търсене”, където ще намерите списък с всички резервации в периода, за които няма разпределена стая. В реда ще видите броя на тези резервации за всяка от датите.
 • Плъзгане и пускане (10)- активира възможност чрез влачене да преместите резервация в друг период или да я прехвърлите в друга стая.

Важно: Промяна на стаята за резервация не се отразява на нейната цена. За да актуализирате цената спрямо новата стая, е нужно да смените тарифата на резервацията.

Стаи

През монитора може да извършите и редица операции със самите стаи:

 • Тип стая (15) - филтрира само помещенията от избрания тип;
 • Свободни стаи (16) - линк към монитор “Прогнозна заетост”. Редът показва броя свободни стаи за всеки ден от периода.
 • Ако кликнете върху определен номер стая ще може да добавите нова домакинска задача или да отразите промяна по вече съществуващите такива. Вижте повече за домакинските задачи.
 • Кликнете върху клетка от календара, за да отворите контекстното меню (17). Оттук може да достъпите следните функции:
  • Достъп до домакинските задачи на стаята;
  • Възможност да зададете OOS статус на стаята или ако за конкретната дата има валиден такъв статус, може да бъде коригиран;
  • Директно да отворите стаята за редакция и да промените нейните настройки;
  • Бързи линкове да създадете нова резервация за конкретна стая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница