Прогнозна заетост

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 8:53 AM

Print

Ако имате нужда от обобщена информация за наличните стаи, използвайте монитор “Прогнозна заетостта”. За да го отворите, от менюто за навигация изберете Свободни стаи-> Прогнозна заетост.

Оперативна работа

За да се заредят данните за заетостта, просто изберете или въведете период (1):

 • За удобство сме добавили предварително зададени периоди от 7, 14 и 30 дни, считано от текущия ден;
 • С помощта на бутон “Период” може да заредите заетостта за произволен период (максимално 365 дни);
 • Месец - изберете месеца, за който да се зареди заетостта.

Clock PMS+ показва наличността на всички ваши стаи, обобщена по видове. 

 • Детайли (2)- може да превключвате между детайлен и обобщен изглед на монитора:
  • Детайлният изглед показва подробна информация за броя на свободните и заетите стаи, също и тези отбелязани с OOS статус. Можете също така да проверите блоковете за различните мероприятия в периода.
  • Обобщеният изглед (8) е по-компактен и предоставя само информация за свободните стаи от всеки вид.

И в двата изгледа се поддържат обобщени данни за заетостта на хотела като цяло. 

 • Сегменти (3) - имате възможност в детайлния изглед да виждате информацията за заетите стаи от резервации и блокове по различни сегменти. Поддържаните сегменти са:
  • Резервационен статус– разбивката по този сегмент ви позволява да видите заетостта по гарантирани/негарантирани резервации и блокове.
  • Маркетинг сорс; Маркетинг канал; Маркетингов сегмент. Можете да видите данните за заетостта по всеки един от елементите за маркетингова сегментация;

За да изберете сегмент, по който да анализирате вашата заетост, от падащото меню "Сегменти" изберете желания подход за сегментиране. Сегментите ще се появят под всяка от групите Резервации и Блокове.

 • Включи опционални (4) - опция за включване или изключване на опционалните блокове в изчислението на заетостта (отбелязани със статус Опционален или Контингент). Валидна за детайлния изглед.
 • Корекция (7)  - опция за корекция на капацитета, която ви дава възможност да добавите или извадите стаи от съответната наличност.

Предвидили сме възможност за печат (6) на данните за заетостта, както и експорт към Excel (5), за да може лесно да обработите и обобщите наличната информация.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница