Подредба, визуализация и скриване на профилни полета

Променена на: Fri, 17 ноем, 2023 в 2:35 PM

Print

Освен създаването на собствени полета и създаването на списъци със стойности, също така ви е нужно да конфигурирате подредбата на полетата, да зададете на кои екрани те ще се визуализират и кои ще бъдат задължителни за попълване от гостите.

Визуализация и подредба на профилните полета

Може да подредите полетата по начин, подходящ за вашите нужди и в съответствие с приложимите норми. Например подредбата на адресните полета е различна в различните части на света. Подредбата на полетата е различна за всеки акаунт. За да подредите полетата, моля, отидете на меню Настройки->Всички настройки->Профили на гости->Видимост на Гост - полета

  • От списъка изберете акаунта, за който искате да конфигурирате подредба и видимост на полетата. Ще се зареди следният екран:

Сортиране(1): въведете числовите стойности във възходящ ред, по който желаете да се подредят полетата (например 1 ще бъде най-отгоре на списъка).

Забележка: Препоръчваме да не използвате последователни номера, а по-скоро да имате "буфер" между всяко поле - например 1,6,11,16. По този начин, ако в бъдеще имате нужда да пренаредите двойка полета, ще имате "празни" позиции за тази цел, без да е необходимо да пренаписвате целия списък. 

Кратка форма за гост(2): Използва се само за вътрешни нужди. Полетата, маркирани за кратката форма за гости, ще бъдат видими в първоначалния компактен изглед на профила на госта. Най-добрата практика е най-важните/използвани полета да бъдат маркирани в Кратката форма за гости.

Дълга форма за гост (3): Използвана само за вътрешни нужди. Полетата маркирани за Дългата форма за гости не са видими в първоначалния компактен изглед на профила на госта, нужно е да изберете бутон "Покажи всички полета" (2). Информацията, която събирате рядко или не е толкова важна, а също така и чувствителната информация като документни (паспортни) данни, може  да бъде маркирана да присъства само в Дългата форма за гости.

Хотелски регистър (4): Изберете дали полето трябва да бъде включено в Хотелския регистър (меню Резервация -> Хотелски регистър). Тази справка може да представя избраната информация  за всички настанени или изпратени гости в избрания период.

Разпечатка (5): Изберете дали трябва да бъде включено в Прегледа/Разпечатката на регистрационната карта. Тази настройка е полезна, когато използвате нашия стандартен шаблон за регистрационна карта. В случай на персонализирана регистрационна карта, може да укажете директно в шаблона кои полета да показва.

Персонален портал(MyBooking)/Киоск (6): Задайте дали дадено поле следва да се използва за въвеждане на данни в екрана за регистрация в Киоска или Портал MyBooking. Ако направите полето "Задължително", гостът ще бъде задължен да го попълни, ако полето е "Видимо", то ще се вижда, но няма да е задължително и може да бъде оставено празно.

ОРС (7): Изберете дали дадено поле да бъде показвано на последната стъпка на резервационния  процес в Онлайн резервационната система. Отново може да бъде "Скрито" или "Задължително".

ОРС доп. гости (8): В Онлайн резервационната система дадено лице може да резервира няколко стаи в рамките на една резервация. Изберете кои полета да бъдат показвани/задължителни за стая 2, 3 и т.н. Освен това ако лицето е просто правещ резервация (няма да бъде реалният гост), това е информацията, която това лице трябва да въведе за реалния гост, който ще отседне в хотела.

Фолио (9): Изберете кои данни на госта да бъдат включени в данните за фактуриране на фолиото.

По подразбиране (10): Въведете потенциалната стойност по подразбиране за полето във всички екрани.

Скриване на профилните полета

За да премахнете поле от всички екрани (няма да го ползвате), просто го размаркирайте както от Кратката, така и от Дългата форма за гости, също така го направете Скрито в другите колони.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница