Отделен документ за всеки гост от резервацията

Променена на: Mon, 25 мар, 2024 в 2:15 PM

Print

По подразбиране за всяка резервация се създава едно фолио и в него се начисляват всички услуги, свързани с конкретната резервация. В практиката може да се наложи за всеки от гостите да се издаде самостоятелен документ за неговата част от сметката. Ето как да постъпите в този случай:

Разпределяне на начисленията 

Първа стъпка, преди издаване на документа, е да разпределите начисленията в самостоятелни фолиа, според това как искате да бъдат фактурирани.

  • Отворете резервацията и се придвижете до секция "Тарифи и фолиа";
  • За да опростите процеса може предварително да добавете необходимите фолиа в резервацията, например ако искате да разпределите услугите между двама госта, добавете още едно фолио;
  • Отворете фолиото с услугите;

За целите на разпределението може да използвате функции "Раздели" или "Трансфер".

  • Приложете функция "Трансфер" за тези начисления, които следва да бъдат изместени с цялата им стойност в самостоятелно фолио, например гостът има прехвърлена консумация от POS обектите, за която иска отделен документ.

  • Функция "Раздели" приложете за тези начисления, чиято стойност следва да бъде разпределена между гостите в резервацията, например начисленията за нощувки и пакетни услуги, породени от тарифата. Функцията ви дава възможност лесно да разпределите сумите поравно между гостите или да зададете процентно съотношение.

Издаване на документ

След като разпределите услугите във фолиата, се върнете в резервацията.

  • В секция "Тарифи и фолиа" намерете фолиото, което желаете да приключите;
  • Следвайте обичайните стъпки, за да издадете документ.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница