Календар Дейности - Изгледи

Променена на: Mon, 3 юни, 2024 в 8:53 AM

Print

Календарът за Дейности има 4 различни изгледа, от които можете да избирате. По-долу е дадено разяснение за всеки от тях.

Изглед "по Часове"

Това е изгледът, който ще се зарежда най-често.

 • показва определена дата;
 • можете да използвате бутона за настройки, за да активирате пълните 24 часа (1) - от 00:00 до 23:59, да зададете какъв да бъде интервалът в календара (2), или какви да бъдат началният/крайният час и интервалът (3).

 • Филтри: чрез бутона за филтриране можете да контролирате кои пространства ще виждате в календара. Можете да изберете няколко зали за мероприятия и / или ресторанти да се показват в календара. Освен това можете да филтрирате пространствата, които могат да приемат определен брой участници.

Изглед "по Дейности"

Изгледът "по Дейности" показва всички зададени дейности. Той може да бъде генериран за даден период.

 • Имате същите филтри за подредба на зала и локациите.
 • Можете да кликнете на дейност, за да я отворите за редактиране.
 • кликнете върху празна клетка, за да отворите режима „по Часове“ за тази дата, филтриран за конкретната зала за мероприятия или ресторант.

Изглед "по Половин ден"

Изгледът "по Половин ден" разделя деня на две - сутрин и следобед - като 12:00 на обед е границата. Той може да бъде генериран за период.

 • Имате същите филтри за стил на настройка и местоположения.
 • За всяко местоположение ще видите:
  • колко дейности имате общо за сутринта и следобеда в тази локация (1);
  • общият брой на PAX за сутринта и следобеда от всички дейности (2)

 • кликването върху някоя от клетките ще отвори режимът „По часове“ за тази дата, филтриран за конкретната зала за мероприятия или ресторант.

Изглед "по Ден"

Изгледът „по Ден“ показва заетостта за цял ден. Той може да бъде генериран за период.

 • Имате същите филтри за подредба на зала и локациите.
 • За всяка локация ще видите:
  • колко дейности имате общо за деня в това местоположение;
  • общият брой на PAX за деня от всички дейности.
 • кликването върху някоя от клетки ще отвори режимът „по Часове“ за тази дата, филтриран за конкретната зала за мероприятия или ресторант.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница