Промяна на реда на сервиране в поръчката

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 7:48 AM

Print

Ред на сервиране

Редът на сервиране се конфигурира предварително и може да бъде заложен за всеки от артикулите в менюто. В процеса на маркиране имате възможност да промените този ред и да укажете конкретното желание на клиента. Ето как да го направите:

  • Отворете менюто;
  • Преди да маркирате артикул, от падащото меню горе вдясно (1) изберете реда в поръчката;
  • Маркирайте артикулите, които да попаднат в тази група;
  • За да използвате реда, заложен по подразбиране в артикулите, махнете избора от падащото меню.

Ако все още не сте пуснали поръчката за изпълнение, имате възможност да промените реда на маркираните артикули, за целта:

  • Изберете артикула от списъка (2);
  • Кликнете върху бутон “#” (3) ;
  • В поле “Група в поръчката” изберете новата стойност и потвърдете с бутон “Обнови”.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница