Контрол на начисленията

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 2:44 PM

Print

Подробно разгледахме всички операции, които може да се извършват с начисленията. Сега ще се спрем на темата как лесно може да се проследяват и контролират всички тези действия.

За целта сме разработили специална справка “Контролната справка за начисленията”. Ето как да я използвате:

Начисления от конкретно фолио 

Най-лесно ще проследите всички промени по начисленията от дадено фолио, като достъпите контролната справка през екрана на самото фолио. В секция "Начисления" изберете Всички->Контролна справка за начисления.

По този начин справката ще се отвори автоматично филтрирана и ще покаже всички действия, които касаят начисленията от конкретното фолио. Информацията е подредена хронологично по реда на извършване на промените.

Ако обаче искате да проследите промените само за определено начисление от фолиото, просто изберете бутона с икона "око" в неговия ред. Така ще получите хронология на всички промени по това начисление.

Общ контрол на начисленията

С помощта на контролната справката може да проследите като цяло действията по фолиата в система. За целта от менюто за навигация изберете Справки->Всички справки->Контролна справка за начисленията (от група Контрол)

Използвайте филтрите по следния начин:

  • Дата на приходите - за да видите начисленията, отнасящи се до зададения диапазон от дати въз основа на датата на приходите. Използвайте филтриране по този начин, за да направите съпоставка на справката със справка "Начисления - обобщено" или с други справки за начисленията в рамките на разглеждания период;
  • Дата на версията - за да видите всички начисления и промените по тях, направени в рамките на зададения диапазон от дати, независимо от датата на приходите на начисленията;
  • Дата на услугата - за да видите всички начисления и промените по тях въз основа на тяхната дата на услугата;

Според конкретните нужди, може да комбинирате филтриране по трите дати или да използвате само един период.

Повече за датите на услугите и приходите може да намерите ТУК.

  • Фолио номер - може да филтрирате начисленията от конкретно фолио или да използвате описания по-горе начин, през самото фолио;
  • Вид промяна - изберете промените, които да бъдат показани: "Всички", "Отрицателни" или "Положителни";
  • Компания - филтрирането по Компания ще включи всички начисления от фолиа на конкретната компания, които попадат в разглеждания период, както и начисленията във фолиа на резервации/мероприятия, за които компанията е избрана;
  • Група Приходи и Категория приходи -  може да изберете конкретна група и категория приходи, така че да се филтрират само начисленията, отнесени към нея;
  • Текст - ако искате да проследите конкретно начисление, тук може да въведете неговия текст.

Стартирайте справката с бутон “Покажи”.

Контролната справка за начисленията съдържа всички направени, редактирани или анулирани начисления в рамките на разглеждания период, като всяка операция по начисление е представена на отделен ред. Всички анулирани начисления се показват с причината за анулирането им.

Съвет: С приоритет използвайте “Контролната справка за начисленията" през конкретно фолио или за конкретно начисление. Общият ѝ изглед е много подробен и изисква внимателно комбиниране на филтрите. Вариантите през фолиото са автоматично филтрирани и значително ще улеснят намирането на търсената информация. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница