Домакинство - Статуси, Приключване/Редактиране на Задачи, Задаване на ръчни задачи

Променена на: Tue, 17 ян, 2023 в 10:05 AM

Print

От настоящата статия ще научите за статусите на стаите, свързани с Домакинството и как да създавате ръчни задачи.

Статуси на стаи

Има няколко статуса, свързани с Домакинството:

 • Без статус/Завършени - показва, че стаята е чиста или чистенето е приключило.
 • Мръсна - показва, че стаята е мръсна и следва да бъде почистена.
 • Чисти се - показва, че стаята се почиства или се използва за други цели също така.
 • Проверка - може да се използва за отбелязване на стая, която се нуждае от проверка.
 • Задача - това е особен статус. Моля, вижте информацията по-долу.

Статусът на стаята е видим на всеки екран, където номерът на стаята се показва - Календара на стаите, резервацията, Пристигания,  екран "В хотела" и някои други.

Важно: Щом генерирате задачите за деня, стаите, които се нуждаят от почистване автоматично ще получат статус "Мръсна".

Попълване/редактиране на задачи

Можете да попълните, редактирате или ръчно да създадете задачи от няколко различни екрана:

Календар на стаите

Справка "Домакинство"

Монитор Домакинство

Резервация

Екран за управление на задачите

Ръчни задачи

Както посочихме горе, задачите ще бъдат най-вече създадени автоматично чрез Схеми задачи; Шаблони за начисление с прикачена схема или задача, свързана с пристигането, добавена в резервацията.

Но много често може да се нуждаете да добавите случайна задача. Можете да добавите "Нова задача" от всеки от горните екрани.

Независимо от кой екран добавите задачи, ще видите следния прозорец:

 • Статус (1) - изберете дали тази задача следва да промени домакинския статус на стаята и какъв статус да приложите. Моля, обърнете внимание, че статусът "Задача" не променя домакинския статус на стаята. Вижте повече информация по-долу.
 • Задачи (2) - изберете дали една или повече от предварително създадените Задачи следва да бъде изпълнена.
 • Текст (3) - може да добавите текст или повече информация към тази задача, видима на всички екрани.
 • Камериерка (4) - по желание, може да въведете име на камериерка, която следва да изпълни задачата.
 • Кредити (5) - въведете колко кредита (минути) ще отнеме тази задача.
 • Приоритет (6) - изберете приоритета на задачата.

Статус 'Задача'

Ако имате задача, която, според вас не би следвало да влияе на домакинския статус на стаята (например, не трябва пречи на настаняването на гостите в стаята), изберете "Задача" като неин статус.

По този начин задачата няма да доведе до това стаята да бъде със статус "Мръсна", но ще присъства в списъка със задачи. Може да използвате подобни задачи, когато става въпрос за незначителни проблеми с поддръжката, например "смяна на батерията на дистанционното управление" или заявки на вашите гости относно повече възглавници или допълнително одеяло.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница