Кодиране на карта за достъп до стаята

Променена на: Thu, 25 апр, 2024 в 8:47 AM

Print

Ако използвате поддържана система за контрол на достъпа, ще можете да инициирате кодирането на картите и/или да издадете мобилен ключ директно от Clock PMS+, като елиминирате нуждата от преминаване към системата за контрол на достъпа, за да направите това.

Забележка: Моля, разгледайте Предоставяне на достъп до специални зони, за да научите как също така да включите достъп до специални зони при кодирането на карта (например достъп до СПА или фитнеса).

Иницииране на издаването на карта

За да инициирате кодирането на картата, може да щракнете върху бутона "Ключ", за да стартирате процеса. Бутонът "Ключ" може да намерите на екраните "Пристигания" и в самата резервация.

Важно: Може да генерирате ключ само, след като разпределили стая към резервацията.

Важно: Може да генерирате ключ преди деня на пристигане, освен не е забранено през настройките за контрол на достъпа.

Когато щракнете върху бутона "Ключа", ще се появи следния прозорец:

  • (1) - името на основния гост, което се взема от резервацията. Някои системи за достъп на контрола изискват тази информация да им бъде предадена по време на кодирането.
  • (2) - изберете на кой енкодер  желаете да кодирате картата (в случай че имате няколко).
  • (3) - датите на пристигане и заминаване на резервацията, заедно часовете за настаняване и напускане на стаята по подразбиране (зададени в настройките за контрол на достъпа). Картата ще бъде активна между тези дати и часове. Може да бъдат променени във всеки един момент
  • (4) - натиснете 'Издай оригинален ключ ....', да са стартирате процеса. В този момент енкодерът ще започне да издава звуков и/или светлинен сигнал, за да покаже, че е готов за кодиране на карта.

Дубликати / Повторно издаване

Дубликат

След като кодирате оригиналната карта, вие ще я видите в списъка с издадени карти. Ако гостът желае допълнителни карти, използвайте бутона "Дубликат" в същия прозорец, за да генерирате карта дубликат.

Важно: ВИНАГИ използвайте бутона Дубликат (5), за да кодирате втора, трета карта и т.н. Използването на бутона "Издай оригинален ключ... " ще деактивира автоматично предишния оригинал.

Забележка: Когато използвате функцията за дубликати, последно използваният енкодер за станцията (компютър, таблет и т.н. ) се използва, независимо от изброра за енкодер при кодирането на дубликат.

Преиздаване

При промяна на датите или на времето, до което картата трябва да бъде активна, например, ако даден гост реши да остане с няколко нощувки повече или да направи късно напускане, е необходимо повторно издаване на картите. За да направите това, следвайте същите стъпки и издайте нов оригинален ключ и всички необходими дубликати.

Грешка в кодирането

Ако по време на кодирането на картата е излезе грешка, можете да използвате бутон (6), за да направите опит за ново кодиране.

Мобилни ключове

Ако използвате система за контрол на достъпа, която поддържа мобилни ключове, ще можете да генерирате и тях то същия прозорец.

Когато натиснете бутона "Ключ", в появилия се прозорец ще бъде налично допълнително поле:

В зависимост от използваната система въведете номер на мобилен телефон и/или имейл адрес, щракнете върху "Издай оригинален ключ..." и системата за контрол на достъпа ще изпрати мобилния ключ и/или указания на госта.

Освен това ако сте издали вече физическа карта, можете също така да генерирате мобилен ключ, като щракнете върху бутона "Изпрати към мобилен" (2) и въведете мобилен номер и/или имейл адрес.

Важно: 

  • Потребителите на Salto могат да използват само мобилни ключове през номер на мобилен телефон. Въвеждането на имейл адрес няма да изпрати нищо към тяхната пощенска кутия.
  • Потребителите на Saflok 6000 / Ambiance могат да използват само мобилни ключове през номер на мобилен телефон. Въвеждането на имейл адрес няма да изпрати нищо към тяхната пощенска кутия.
  • Потребителите на Onity могат да генерират и двата типа мобилни ключа.

Всички издадени мобилни ключове се добавят към списъка, заедно с информация за това на кой мобилен номер/имейл адрес са били изпратени.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница