Плащания - преместване

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 8:25 AM

Print

Как работи преместването на плащания

Преместването на плащания ви дава възможност да изместите плащане, регистрирано в едно фолио в друго отворено фолио на същата или друга резервация, компания или мероприятие. За разлика от функция трансфер:

  • При преместването не възникват нови плащания, а се променя местоположението на съществуващото плащане;
  • Плащането се измества като се запазват всички негови детайли - дата и тип на плащане, детайли за трансакцията (при картови плащания през платежен оператор);
  • Премества се пълният размер на плащането, не може да изместите частична сума;
  • Опцията за преместване не е налична като самостоятелна функция, която може да бъде приложена върху плащанията.

Преместване на плащане може да извършите при две от операциите с фолиа:

Функция "Направи отворено"

Функцията е възможна само за приключени фолиа. При прилагането ѝ системата анулира фолиото, но плащанията, ако има такива, се запазват. Функцията автоматично създава дубликат на изходното фолио и премества в него наличните плащания. При тази опция не може да определите къде да се изместят плащанията, те винаги се преместват в дубликата на изходното фолио.

Преместване на плащане при Анулиране на фолио

При анулиране на фолио, което съдържа плащания, имате избор как да бъдат обработени плащанията. За разлика от предходната функция, тук имате контрол върху плащанията и вие избирате дали желаете да бъдат преместени и кое да бъде фолиото приемник. Ето как става това:

  • След като изберете функцията Анулиране, се отваря допълнителен екран, където трябва да потвърдите операцията. При налични плащания във фолиото, системата ще изведе предупредително съобщение и ще се активира опцията за преместване на плащания;

  • За да запазите плащанията изберете фолио приемник. Следвайте стъпките, описани в как да изберем кореспондиращо фолио;
  • След като фолиото е избрано, въведете причина за анулацията и потвърдете с бутон "Анулирай фолио".

След приключване на операцията, в горната част на екрана ще се изведе потвърдително съобщение, ако го последвате ще достъпите фолиото приемник на плащанията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница