Трансфери към хотела - справки

Променена на: Mon, 13 мар, 2023 в 2:07 PM

Print

Във вашите операции е важно да можете лесно да разглеждате, проследявате и рекапитулирате прехвърлените сметки от POS към PMS+. 

Локализиране на прехвърлените сметки

Приключени сметки - търсене

В Clock POS можете лесно да откриете сметките, които сте прехвърлили към PMS+ фолио. За да ги намерите:

 • отидете на меню "Управление" -> раздел "Архив" -> изберете "Приключени сметки - търсене".

Забележка: На тази справка би следвало по-скоро да се гледа като на инструмент за контрол, позволяващ ви да откриете прехвърлените сметки и да разгледаните техните детайли една по една.

 • изберете дали желаете да намерите сметка от днес или предишен ден (1)
 • в полето "Трансфер" изберете "Прехвърлени" (2)

 • след като генерирате справката, ще видите само сметките, които са били трансферирани към хотелско фолио.
 • в колона (3) ще видите към коя стая е била прехвърлена.
 • в колона (4) ще е посочено дали сметката е била подписана от госта преди прехвърлянето или не.
 • може да използвате бутона "Преглед", за да прегледате сметката (с артикулите) или използвайте бутона "Отвори", за да достъпите сметката и евентуално да направите промени (анулирате сметката, отмените трансфера или друго). 

Справка "Закрити фолиа"

Справката "Закрити фолиа" може да ви предостави по-подробна информация относно сметките, които са били прехвърлени. Можете да отворите справката от двете системи. За да генерирате информацията:

 • изберете само POS акаунта
 • въведете периода, от който се интересувате
 • в полето "Източник" изберете "Прехвърлени"

В резултатите ще видите всички прехвърлени сметки към PMS+ за съответния ден/период с по-подробна информация и общи сборове.

Приход от прехвърлените начисления

За да видите приходите, прехвърлени от POS сметка към PMS+ фолио, можете да използвате справката "Начисления - обобщено". Имате достъп до справката от двете системи. След като я отворите:

 • въведете периода, от който се интересувате (1)
 • изберете САМО PMS+ (хотелския) акаунт (2)
 • (по пожелание) изберете как да се групират резултатите (3)
 • най-важното - в полето "Източник" изберете "Прехвърлени" (4)

Като генерирате справката "Начисления - обобщено" с тези филтри, ще видите приходите само от начисленията, прехвърлени от POS сметка към PMS+ фолио за периода, избран от вас.

Генериране на цялостна справка на приходите

Една от важните ползи на това да имате интегрирани системи като Clock PMS+ и Clock POS е фактът, че можете да пуснете една справка от всяка от системите и да видите общите приходи за деня/периода. Информацията за приходите ще съдържа:

 • приходите, генерирани по фолиа от PMS+ за деня/периода
 • приходите, генерирани по POS сметки, заплатени в брой или с карта
 • приходите от начисления, прехвърлени към PMS+

Справката, която ще ви покаже тази информация е отново "Начисления - обобщено". След като отворите справката:

 • въведете периода, от който се интересувате (1)
 • изберете както PMS+, така и POS акаунтите (2)
 • (по пожелание) изберете как да се групират резултатите (3)
 • най-важното - в полето "Източник" изберете "Непрехвърлени" (4)

Резултатите ще ви дадат пълната сума на приходите от вашия хотел и ресторант за съответния ден или период. Може да зададете и по-подробна разбивка на приходите, като добавите още опции за групиране.

Забележка: POS приходните групи са допълнително посочени, за да е още по-ясно, че това са начисленията, генерирани от продадените артикули (прехвърлени или платени в ресторанта).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница