Изпращане на Указания към кухните

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 8:43 AM

Print

За разлика от кухненските бележки, които съпътстват дадена поръчка и се изпращат към всички кухни, към които поръчката е адресирана, Указанията могат да бъдат изпратени към конкретна кухня, без да е нужно да пускате поръчка към нея. Използвайте ги, когато имате нужда да известите кухнята за важна информация, касаеща клиентите на конкретната маса например, че е време да стартират с приготвянето на основните ястия.

Как да създадете

За по-голяма ефективност и улеснение, можете да зададете предварителен списък на командите, които да се изпращат. За да ги добавите, отидете на Управление -> Инструкции-кухня.

  • В поле “Инструкции - кухня по подразбиране” добавете всяка инструкция на нов ред;
  • Покажи последните Инструкции - кухня на основния екран - сложете отметка, ако желаете на основния екран с масите да виждате информация за последната инструкция, изпратена за конкретна маса.

Как да използвате

  • Влезте в сметката на масата и изберете бутон “Указания” (1);
  • В поле “Изпрати до кухните” маркирайте кухните, към които ще бъдат изпратени указанията;
  • В поле “Инструкции - кухня” изберете от списъка с готови инструкции

Или

  • В поле “Персонализирани инструкции“ въведете персонализиран текст, който да изпратите към кухните;
  • Завършете с бутон “Изпрати”.

Всички изпратени инструкции за дадена маса ще видите в списъка (2) под бутон “Указания”. Цветът им показва техния статус на изпълнение. Всички нови инструкции се показват в жълт цвят. Ако инструкция бъде отбелязана в кухненския монитор като изпълнена, ще я видите обозначена в зелен цвят.

Къде се появяват указанията в Clock POS

Указанията в Clock POS се появяват на кухненските монитори и на кухненските бонове. Разгледайте примерите по-долу:

Кухненски монитор:


Кухненски бон:

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница