Обобщаване на предварителните сумите по резервациите

Променена на: Fri, 7 апр, 2023 в 10:10 AM

Print

За да получите прогнозни суми на база въведените резервации, може да използвате следните справки:

Обща сума за Компанията 

Използвайте справка “Резервации по сегменти”. Може да я достъпите от менюто за навигация Справки->Всички справки, група “Резервации”.

  • Задайте период и изберете Тип на периода, например Пристигане;
  • Изберете ТО във филтър “Компания”;
  • Изберете сегментиране на справката, например Тип стая и Пансион.

Ще получите обобщена информация за броя резервации и обща сума на начисленията за резервациите, попадащи в периода. 

Съвет: Може да използвате справката за да получите обобщени суми за всички ТО наведнъж. В този случай оставете филтър Компания без стойност и изберете сегмент Компания.

Суми по резервации

Списък с резервациите на даден ТО със суми по резервации и ваучери може да получите от справка "Начисления от резервации на компания по референция". Справката ще ви предостави информация, независимо дали начисленията от тарифата все още се намират във фолиата на резервациите. Имайте предвид, че начисленията се представят във валутата на фолиото, в което се намират.

Как да използвате

Чрез справката можете :

  • да съставите списъци по дати на пристигане/заминаване;
  • да филтрирате списъка по референтна дата (ваучер дата). Така ще получите информация за сумите по различните промоционални оферти (ранни записвания);
  • да проверите сумата и основните детайли на всяка резервация, разполагате с и връзка към резервацията, при нужда да я прегледате или редактирате;
  • да използвате функцията за масова редакция, чрез която да прехвърлите начисленията от фолиата на резервациите в предварително подготвени фолиа в Компанията;
  • да проверите дали начисленията на всяка резервация са насочени към правилното фолио за фактуриране.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница