Групови фолиа

Променена на: Wed, 7 февр, 2024 в 3:55 PM

Print

Освен фолиа на резервации с Clock PMS+ без проблем може да обработвате групови фолиа. Това са фолиа, които обобщават голям брой начисления, породени от много източници -  групи резервации, трансфери от различни ПОС обекти или друг вид допълнителни услуги, които следва да бъдат фактурирани заедно. 

Създаване на групово фолио

Най-често груповите фолиа се използват при работа с профилите на Компании и обработката на Мероприятията.

Компании

За да може да използвате групови фолиа към профила на дадена компания, първо трябва да позволите фолиата на компанията да приемат начисления, породени от други източници - резервации, ПОС обекти или други начисления прехвърлени от външни системи.

За да активирате опцията:

  • От менюто за навигация изберете Компания->Търсене на компании;
  • Намерете профила на компанията и го отворете за редакция;
  • Изберете настройката "Приеми трансфер на начисления" и запишете.

В профила на компанията може да добавите неограничен брой фолиа. Всяко от тях може да е предназначено за различни цели.

Пример: Фолио 01 ще бъде използвано, за фактуриране на всички резервации, свързани с компанията, които са пристигнали през месец януари, а фолио 02 ще се използва за резервациите от месец февруари. 

За да добавите фолио към Компанията:

  • Отворете компанията за преглед и навигирайте до секция "Фолиа";
  • Изберете бутон "Добави фолио" от група "Отворени фолиа";
  • При нужда отворете детайлите на новосъздаденото фолио и му задайте име, така че да индикира неговото предназначение.

Вашето групово фолио е готово за употреба.  

Мероприятия

Стандартно при оформяне на офертата за мероприятие, системата автоматично създава едно фолио, което е предназначено да обобщи всички услуги, свързани с това мероприятие. Заедно с това имате възможност да добавите допълнителни фолиа, но трябва да имате предвид, че първото фолио се счита за основно и се използва от системата по подразбиране.

За да добавите фолио:

  • От менюто за навигация изберете Мероприятие->Мероприятия - търсене;
  • Намерете събитието и го отворете за преглед;
  • Предвижете се към секция "Фолиа" и изберете бутон "Добави фолио".

За да позволите към фолиата на мероприятието да се прехвърлят услуги от различни източници, активирайте опцията "Приеми трансфер на начисления" за Компанията, свързана с конкретното мероприятие.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница