Търсене на резервации

Променена на: Tue, 25 окт, 2022 в 2:07 PM

Print

В тази статия ще разгледаме как по най-бързия начин може да намерите резервация за да я обработите. В Clock PMS+ разполагате с няколко екрана за търсене на резервации, според конкретната ситуация.

Оперативни екрани "Заминавания", "Пристигания" и "В хотела"

Трите екрана са еднотипни и са предвидени да улеснят ежедневната работа на рецепция. Лесно може да ги отворите като използвате бързите връзки в лентата за навигация.

Заминавания

По подразбиране екрана се отваря за текущия ден, но може да изберете и произволна дата (1), за която да заредите списъка със заминаващи резервации. В горната му част са разположени филтри за търсене (2) в списъка от резервации. Резервациите са разделени в две групи - Заминавания и вече Изпратени. Ето какви опции ви предлага екрана:

 • В реда на всяка резервация виждате текущ баланс (3) (задължения) и брой отворени фолиа (4) на резервацията;
 • Бърз бутон за изпращане (6) на резервацията (ако няма задължения);
 • Бърз бутон за да отворите фолиото (7) и да го обработите (ако има задължения);
 • Може да отворите (5) всяка резервация за преглед и редакция;
 • Бутон “Маркирай Няколко”(8) - превключва в режим за обработка на множество резервации. Режимът позволява да извършвате операции с няколко резервации наведнъж. Функционалните бутони (9) се появяват над списъка с резервации;
 • Имате възможност да експортирате (10) списъка и да го разпечатате (11);
 • Ако имате необработени изпращания от предходни дати, в горната част на екрана ще виждате линк (12) за достъп до списъка с тези резервации.

Пристигания

Екранът е аналогичен на разгледания по-горе. По подразбиране зарежда пристигащите резервации за текущия ден. Разполагате със същите филтри, но различно групиране на резервациите:

 • Очаквани (13) за дата - резервации, които все още не са настанени;
 • Настанени (14) -  резервации вече  пристигнали на датата;
 • Изтекло пристигане (15) - списък с валидни резервации, които е трябвало да пристигнат в предходни дати;
 • Непристигнали (16)- списък с резервации, пристигащи на датата, но отбелязани като Непристигнали;

Бързите бутони ви дават възможност да:

 • Отворите резервацията за преглед и редакция;
 • Извикате автоматично разпределение на стая (17) за резервацията или сами да изберете конкретен номер (18);
 • Кодирате ключ карта (20) за резервациите с разпределени стаи;
 • Настаните (19) резервация, която има разпределена стая.

Режимът за обработка на множество резервации е наличен и в този екран.

В хотела

Екранът се зарежда за текущия ден и включва информация за всички резервации, които трябва да бъдат обработени в рамките на деня. Комбинира резервациите от предходните два екрана, заедно с вече отседналите в хотела. Ето кои резервации може да намерите тук:

 • Всички Пристигащи на датата, разделени в два списъка - Очаквани (24) и вече Настанени (21);
 • Всички Заминаващи (23) на датата, които все още не са отбелязани като изпратени;
 • Всички Настанени (22) от предходни дати, които остават В хотела. 

Всяка резервация може да бъде отворена за преглед и редакция. Разполагате и с няколко бързи бутона директно в екрана за да:

 • Разпределите стая и Настаните очакваните резервации;
 • Изпратите заминаваща резервация;
 • Издадете ключа карта на резервация;

Отново имате възможност да превключите и използвате режима за обработка на множество резервации.

Ако в системата има неизпратени резервации от предходни дати, в горната част на екрана се появява линк (25) за достъп до списъка с тези резервации.

Екран "Търсене на резервации"

Може да отворите екрана като от менюто за навигация изберете Резервация->Търсене на резервации. Екранът е аналогичен на вече разгледаните по-горе, но се отваря без предварително зареден списък с резервации. За да откриете резервация или група от резервации следвайте стъпките:

 • Изберете месеца (26), в който търсените резервации имат престой;
 • Използвайте филтрите (27) в горната част на екрана за да зададете критерии за търсенето.

Резултатът от намерените резервации се групира според техния статус (Настанена, Очаквана, Изпратена, Непристигнала и Анулирана).

По аналогия на предходните екрани и тук са налични същите опции за обработка на резервациите. В горната част на екрана имате линк към Разширеното търсене (28) на резервации, което предоставя много повече възможности за търсене и обработка на резервации.

Бързо търсене на резервации

Бързото търсене е налично почти от всеки работен екран. Може да го достъпите от бутон “лупа(29) в горния десен ъгъл. Предоставя възможност за бързо търсене измежду всички валидни резервации със статус “Очаквана” и “Настанена”. Използвайте го по следния  начин:

 • Кликнете върху бутон “лупа”за да се отвори панела за търсене;
 • Въведете критерий за търсене (30). Може да търсите по:
  • номер на: стая, резервация и референтен номер;
  • контактна информация за резервацията - включва данни за госта или контактното лице в резервацията;
 • За да включите в търсенето и резервациите със статус “Очаквана”, активирайте съответната опция (31);
 • Стартирайте търсенето с един от двата бутона (32), според критерия за търсене, който използвате.

Всички резултати, които отговарят на критерия за търсене ще се появят в панела за търсене. От тук можете:

 • Да отворите резервацията за преглед (33);
 • Да отворите Персоналния портал (34) за конкретна резервация;
 • Ако резултатът включва няколко резервации, може да ги селектирате (35) за да ги отворите в Разширеното търсене на резервации (36);

Ако не откриете търсената резервация, имате директен лик към Разширеното търсене (37) с повече опции за търсене.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница