Фолио - Преглед, отпечатване и изпращане по имейл

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 9:44 AM

Print

След като ви запознахме с фолиата и работата с тях, сега ще разгледаме опциите за преглед и отпечатване. Clock PMS+ предлага широк набор от изгледи за отпечатване, без значение дали фолиото е все още отворено или е приключено.

Преглед за печат

За да изберете печатен изглед на фолиото следвайте стъпките:

 • Отворете фолиото за преглед и изберете бутона с икона “принтер”;
 • Ще се зареди изглед за печат на фолиото, според стандартната настройка заложена в Печат на фолиа - по подразбиране;
 • Зеленият бутон "око" ви дава възможност да промените изгледа на фолиото, имате следните опции:
  • Да изберете език на разпечатката(1) - в списъка ще се предложат всички езици, които имате добавени в Езици

   Забележка: По подразбиране печатния изглед на резервационно фолио се генерира на езика, избран в профила на титуляра на резервацията. Ако в профила на госта не е избран език или нямате добавен такъв език в преводите, фолиото се показва в езика по подразбиране, избран в Езици.

  • Изглед (2) - може да промените изгледа на разпечатката. Изберете съответната форма и вижте изгледа на фолиото. Повече детайли за всички изгледи вижте в Разпечатки на фолиа и опции за групиране на шаблони за начисление;
  • Шаблон (3) -  тук може да изберете персонално изготвен шаблон за изгледа на фолиото (ако имате конфигуриран такъв).
  • Гост лист (5) - допълнително приложение към разпечатката на фолиото, което дава списък с гостите, касаещи дадено фолио. Включват се гостите за всички резервации, които имат поне едно начисление във фолиото. За всеки гост присъстват имената му, престоят и стаята, в която е настанен. 

 • За да разпечатате формата, която е заредена на екран, просто изберете бутона за печат в горния десен ъгъл.

Фолио един ред

Освен изгледи с различна детайлност на фолиото, сме предвидили възможност за печат на фолиото в напълно обобщен изглед - един ред (4). Опцията позволява сами да добавите текста, който да се използва за обобщаване на всички услуги. Текстът се използва като описание на начислението в печатната форма. Може да го добавите/коригирате независимо дали фолиото е все още отворено или вече сте го приключили. Вижте повече за  Фолио един ред.

Ако при вече добавен обобщаващ текст, искате отново да използвате някой от детайлните изгледи, просто премахнете текста по същия начин, по който сте го добавили.

Отпечатване на множество фолиа

Освен всяко фолио поотделно, може да печатате и множество фолиа наведнъж. Предвидили сме две опции:

Масов печат на резервационни фолиа

Опцията е приложима за списък от резервации. Може да селектирате резервациите през някой от познатите ви екрани Пристигащи, Заминаващи, В хотела, Търсене на резервации и Разширено търсене. Следвайте стъпките:

 • След като заредите резервациите на екран, изберете бутон “Маркирай няколко” (не важи за екран Разширено търсене);
 • Маркирайте редовете на резервациите;
 • Изберете бутон Фолиа->Преглед на клиентски фолиа.

Ще се генерира формат за отпечатване на всички фолиа (открити и закрити) на селектираните резервации.  

Масов печат на приключени фолиа

Предвидили сме възможност лесно да разпечатате всички фолиа приключени в даден период. Следвайте стъпките:

 • От менюто за навигация изберете Справки->Всички справки;
 • От група “Финанси и статистика” изберете справка “Закрити фолиа във формат за отпечатване”;
 • Въведете периода, в който са приключени фолиата и генерирайте справката;
Забележка: Справката използва формата за отпечатване, избран в  Печат на фолиа - по подразбиране.

Изпращане на фолио по имейл

При изпращането на имейл, имайте предвид, че клиентът получава линк към фолиото, изгледът който ще се зареди се определя по следния начин:

 • Отворено фолио -  клиентът ще види изгледа, който последно е избран при преглед на фолиото;
 • Приключено  фолио - клиентът ще види изгледа, който е бил избран при затваряне на фолиото;

Ето как да изпратите имейла:

 • Отворете фолиото за преглед и изберете бутона с икона "пощенски плик";
 • Изберете език (6) на имейла, съответния шаблон (7), предвиден за изпращане на фолио и преминете напред с бутон "Продължи" (8);
 • На следваща стъпка потвърдете имейла на получателя (9). Системата автоматично ще ви предложи избор между имейла на Лицето за контакт/Основния гост на резервацията и Получателя на фолиото. Имате опция и да допълните произволен имейл;
 • Потвърдете изпращането на имейла с бутон “Изпрати”(10).


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница