Възстановяване на аванс

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 7:42 AM

Print

За  да възстановите на клиент част или пълния размер на платения аванс, е необходимо в авансовото фолио да има достатъчен остатък, т.е. сумата, която искате да върнете на клиента, не трябва вече да е използвана във фолио с услуги. 

Информация за състоянието на аванса ще намерите в самото авансовото фолио. Тук може да проследите всички консумации и ако се налага, преди да пристъпите към връщане на сумата, бихте могли да анулирате консумациите, ако има такива.

Възстановяване на аванс

За да  възстановите наличен аванс на клиент, следвайте стъпките:

  • Отворете авансовото фолио;
  • Добавете негативно плащане за размера на сума, която трябва да бъде възстановена;
  • Изберете бутон “Върни аванс”;
  • В следващия екран ще видите остатъците от аванса по данъчни групи. За всяка от данъчните групи попълнете сумата, която трябва да бъде възстановена на клиента.
  • Изберете шаблона, който ще се използва за начисленията в кредитния документ и потвърдете с бутон “Върни аванс”.

Системата ще създаде корекционно фолио към авансовото фолио, ще начисли в него услуги за указаната сума и ще издаде съответния кредитен документ.

Забележка: Авансовото фолио няма отделни функции за частична или пълна корекция. За целта се използва функция “Върни аванс”.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница