Създаване на групова резервация и копие на резервация

Променена на: Tue, 25 окт, 2022 в 2:15 PM

Print

Ще разгледаме как може да създадете няколко резервации наведнъж, както и възможностите за копиране на съществуваща резервация.

Групова резервация

Стартирайте създаването на резервацията по някой от описаните начини.

 • Попълнете параметрите на първата резервация;
 • Въведете Лице за контакт (1), което да се приложи за всички резервации;

Забележка: Ако не попълните Гост в резервацията, а само Лице за контакт (1), системата ще създаде нови профили (без имена) на основните гости за всяка от резервациите в групата. По-късно тези профили могат да бъдат актуализирани с конкретни имена на гости.

 • Преминете напред с бутон  “Създай няколко”;
 • В поле "Копия на резервации" въведете броя на резервациите, които искате да запишете;
 • Потвърдете с бутон “Запиши и копирай”.

Забележка: Всички резервации, които създавате по този начин са абсолютно еднакви. Използвайте функцията, когато трябва да въведете множество резервации с еднакви или подобни параметри.

След като резервациите бъдат създадени, може да изберете дали да влезете в режим на редакция, за да нанесете промени по всяка от тях.

 • За допълнителни промени изберете бутон “Редактиране”;
 • Екранът за редакция ви позволява да изведете колоните (2) на полетата, които са ви нужни за да направите промените.
 • Запишете (3) промените преди да излезете от екрана;

ИЛИ

 • За да видите записаните резервации изберете бутон “Отвори в Разширено търсене”.

Важно: За всички резервации, създадени по този начин, системата автоматично назначава еднакъв референтен номер, който съвпада с номера на първата резервация от групата. Имате възможност преди да създадете резервациите, сами да въведете номер или име на групата. Използвайте този номер за бързо търсене на цялата групата.

Копие на резервация

Clock PMS+ ви дава възможност лесно да мултиплицирате резервациите в системата. За да създадете копия на съществуваща резервация, следвайте стъпките:

 • Намерете резервацията и я отворете за редакция;
 • Изберете бутон “Запиши като няколко” (4);
 • Въведете броя на копията, които искате да създадете;
 • Запази същия профил на гост за всички резервации (5)- сложете отметка САМО ако искате копията да бъдат свързани със същия профил на гост. В противен случай за всяка резервация, системата ще създаде копие на профила на госта;
 • Запишете с бутон “Запиши и копирай”.

След като копията бъдат създадени имате същите опции, описани по-горе - да отворите копията за редакция или за преглед в Разширеното търсене.

Забележка: Всички копия се създават със статус “Очаквана”. На всяко от копията се назначава референтен номер, който съвпада с номера на резервацията, която се копира. По този начин оригиналната резервация и нейните копия са в обща група.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница