Екрани за търсене

Променена на: Thu, 30 май, 2024 в 2:23 PM

Print

За да ви помогне с управлението на вашите мероприятия, Clock PMS+ предлага няколко екрана, предназначени за тази цел.

Търсене на мероприятия

Търсенето на мероприятия е основният инструмент за търсене. Можете да го достъпите от меню за навигация - Мероприятие-> Мероприятие-търсене.

Ще видите множество различни филтри, които можете да използвате за търсене на специфични мероприятия, като някои от най-забележителните са:

  • Бързи бутони за търсене (1) - предварително конфигурирани бутони, предназначени да зареждат специфични мероприятия само с едно кликване;
  • Разпределено на потребител (2) - търсене на мероприятия, разпределени на конкретен потребител на Clock PMS+;
  • Разпределено на отдел (3) - търсене на мероприятия, разпределени на специфичен отдел;
  • Клиентски изисквания (4) - в дадено мероприятие можете да използвате това поле, за да посочите, че всичко, свързано с уточняването на клиентските изисквания за мероприятието, е изпълнено;
  • Покажи бележки (5) - полезен бутон, който ще покаже в резултатите от търсенето всички добавени бележки към мероприятието.

Резултатите ще ви покажат най-важната информация за всяко от мероприятията, попадащи в критериите на вашето търсене, като период на мероприятието, профил на компанията, статус и всякакви блокове за типове стаи. Освен това, чрез бутона с икона "стрелка", в края на всеки ред, можете бързо да отворите резервациите за стаи, свързани с мероприятието,  справката "Използвани блокове" или да конвертирате блоковете в резервации.

Търсене на дейности, свързани с мероприятие

Докато чрез Търсенето на мероприятия можете да намерите мероприятия, Търсенето на дейности се фокусира върху показване на дейностите в рамките на едно мероприятие - резервации на зали за мероприятия и кетъринг дейности. Можете да го достъпите от меню Мероприятие-> Дейности мероприятие -търсене .

По-важните филтри тук са:

  • Тип дейност (1) - търсене по специфичен тип дейност, която имате;
  • Резервации/Кетъринг (2) - търсене само на резервации за зали за мероприятия или кетъринг дейности;
  • Детайли (3) - избор на нивото на детайлност на резултатите;
  • Локации (4) - търсене на резервации за зали за мероприятия в специфична зала или кетъринг в специфичен ресторант.

В зависимост от избрания режим на "Детайли", ще видите повече или по-малко информация в резултатите.

Компактен изглед

Детайлен изглед

В хотела/Очаквани мероприятия

Последният екран, който можете да използвате, за да получите преглед на мероприятията, е екранът "В хотела/Очаквани мероприятия 14 дни", който можете да достъпите от меню Мероприятие-> В хотела/Очаквани мероприятия 14 дни.

Тук няма филтри, екранът ще зареди текущи мероприятия или мероприятия, започващи в следващите 14 дни. Можете да създадете резервация за хотелска стая, свързана с мероприятието (1)


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница