Лице за контакт по резервацията

Променена на: Thu, 12 ян, 2023 в 3:55 PM

Print

Лице за контакт на екрана на резервацията

Лицето за контакт в резервацията е опция, която добавихме към екрана на резервацията, за да ви дадем възможност да конкретизирате лицето за контакт за случаите, когато резервацията не е направена от госта, а от някой друг.

Пример: Мениджърът на компанията "X" – С. Смит ще пътува. Изпълнителният асистент организира резервацията. В този случай А. Уолис ще бъде лицето за контакт и комуникацията относно резервацията ще бъде между съответния хотел и А. Уолис, но гостът ще бъде С. Смит.

Лицето за контакт на резервацията не е нужно да се различава от госта. Данните на лицето за контакт следва да бъдат въведени единствено само в случаите, ако се различават от тези на гостите от резервацията.

На екрана за Нова резервация/Редакция, освен госта, може да изберете още един профил – Лице за контакт. Може да потърсите профила или да създадете нов.

В Профила на госта вече имате две таблици на свързани резервации, за да разграничим резервациите, където профилът е използван като гост от тези, където този профил е използван като Лице за контакт

Лица за контакт на Компания и Агент

В резервацията

Функционалността "Лице за контакт" може също така да бъде използвана на екрана на компанията. Можете да добавите множество лица за контакт към дадена компания. Освен за справка на екрана на компанията можете лесно да изберете лицата за контакт в резервацията от тези, които са свързани с дадената компания. Моля, разгледайте изображенията по-долу:

В Онлайн резервационната система

Ако предоставяте на компаниите достъп до ОРС чрез техен собствен код, ще им бъде предложено на последната стъпка от резервационния процес лицата за контакт да бъдат добавени към техния профил. За да могат да бъдат прилагани в широк кръг от случаи, профилите, прикачени към компания, могат да бъдат избирани като "Лице за контакт" или "Гост" в ОРС.

Пример: Джон и Мери работят за компанията X и са добавени към профила на компанията. Джон влиза в ОРС, за да направи резервация за Мери - избира себе си като "Лице за контакт", а Мери - като гост

Други важни функционалности на Лицето за контакт на резервацията

  • Търсене по лице за контакт - Освен данните за контакт (име, телефон, имейл), можете също така да търсите резервации по данните на лицето за контакт. Тази възможност е налична в: Бързи търсения (в навигационната лента); Пристигания; В хотела; Заминавания и Разширено търсене.
  • Създаване на множество резервации с едно и също лице за контакт - Изберете лице за контакт във формата за нова резервация, което автоматично да се избере във всички копия на резервацията (Създай няколко.
  • Гест мейлър - Ако лицето за контакт е избрано за резервация, цялата кореспонденция ще бъде изпратена на избраното лице за контакт вместо на госта в резервацията.
  • ОРС - опция за попълване на резервация от името на някой друг: "Резервирам за някой друг". При избирането й, въведените данни (име, телефон, имейл и т.н.) ще бъдат добавени резервациите като лице за контакт, а за всяка резервация системата допълнително ще изисква имената на гостите, които ще отседнат в хотела.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница