Фолио - общ преглед

Променена на: Fri, 22 мар, 2024 в 3:59 PM

Print

В тази статия ще ви запознаем по-подробно с фолиата и тяхното предназначение.

Предназначение и видове фолиа

Разглеждайте фолиото като отворената сметка на клиента, в него се начисляват всички предоставени услуги и направени плащания. 

Clock PMS+ поддържа няколко вида фолиа:

  • Стандартни фолиа, в които се начисляват предоставените услугите и се регистрират получените плащания от клиента;
  • Депозитни фолиа - съдържат депозирани суми, които могат да бъдат прехвърлени към стандартните фолиа или да бъдат трансформирани в аванси;
  • Авансови фолиа - представляват приключени депозитни фолиа, които съдържат специален вид услуги, отразяващи фактурираните предплатени суми;
  • Корекционни фолиа - асоциират се с предходните видове фолиа. В тях не могат да се регистрират плащания. Предназначението им е да отразяват корекции към приключени фолиа.

Характеристики

Фолиата винаги са свързани с конкретен обект в системата - резервация, компания, мероприятие. За всеки обект може да отворите неограничен брой фолиа.

Платец (2) на фолиото е обектът, за който то е създадено и чиито услуги съдържа. Платецът не може да бъде сменен, той се асоциира автоматично към фолиото при неговото създаване.

Освен Платец фолиото има и Получател (1), това е лицето, на чието име се издава документа, след приключване на фолиото. Преди да приключите фолиото, получателят може да бъдат сменен с друго физическо или юридическо лице (компания).

Пример: За фолиа на резервации като Платец автоматично се асоциира резервацията, а за Получател се избира първият гост от резервацията. 

Балансът на фолиото се изчислява като разлика между начислените услуги и регистрираните плащания в него. Балансирани фолиа, са тези, чийто баланс е нула. Приключени небалансирани фолиа се следят в справка "Отложени плащания". 

Плащания във фолиото може да добавяте по всяко време, независимо дали все още е отворено или вече е приключено. Според правата на конкретния потребител, системата може да позволи приключване на фолио, без в него да има въведени нужните плащания.

Начисления може да отразявате само в отворени фолиа. Докато фолиото е отворено са възможни и корекции по вече начислените услуги. За да издадете документ за услугите, трябва да затворите фолиото. Документът съдържа всички услуги от фолиото, т.е. за едно фолио може да бъде издаден един документ. 

Вижте и останалите статии по темата, за да разберете как да използвате фолиата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница