Приемане на поръчки

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 7:35 AM

Print

Основният екран на Clock POS съдържа всички маси конфигурирани в системата.  Свободните маси се визуализират в зелен цвят, заетите се индикират в червено. Освен името на масата за заетите ще видите и информация за текущата сметка.

Забележка: Заети маси са тези, за които има отворена сметка.

Нова поръчка

За да пуснете поръчка за артикули, от основния екран изберете маса, на която да отворите сметка:

 • Ще видите меню групите, подредени според направените конфигурации;
 • Изберете съответната група, за да се заредят артикулите, които се съдържат в нея;
 • За да маркирате артикул, просто кликнете върху неговия бутон;
 • Използвайте бутон “<<” (1), за да се върнете в меню групите и да продължите да маркирате артикули от останалите групи в менюто;
 • Може да използвате търсачката (2), за да откриете артикул по неговото име, вместо да минавате през меню групите;
 • Всички артикули, маркирани в момента се подреждат в списъка вдясно (3). Преди да изпратите поръчката към кухнята може да направите промени по тях:
  • Промяна на количеството - маркирайте съответния артикул от списъка и изберете бутон “+” или “-” (4), за да увеличите или намалите количеството с 1 брой. За да зададете произволно количество, използвайте бутон “#” (4);
  • Изтриване на грешен артикул - маркирайте грешния ред и изберете бутон “Изтрий избраните” (5);
 • За да пуснете поръчката за изпълнение към кухнята, използвайте бутон “Поръчай (6). Това ще предизвика на следните действия:
  • Информация за поръчката ще бъде изпратена към съответните кухни чрез разпечатване на кухненски бонове на прилежащите им принтери (ако има конфигурирани такива). Дигитални бонове се генерират и в кухненския монитор.
  • За клиента ще бъде разпечатана марка с текущата поръчка;
  • Сметката на масата ще бъде оставена отворена за маркиране на допълнителни артикули;
  • Системата ще ви позиционира на основния екран с масите, от където може да отворите нова сметка или да продължите да маркирате към вече съществуваща.

Нова поръчка на временна маса

Ако всички конфигурирани маси са заети, но въпреки това се налага да отворите нова сметка, може да създадете временна маса и да маркирате поръчката на нея. Ето как да го направите.

 • От основния екран изберете бутон “Нов/а”(7);
 • Въведете име на масата и потвърдете с бутон “Създай(8);
 • Ще се отвори менюто, от където може да маркирате артикулите и изпратите поръчката за изпълнение, по описания по-горе начин.

Забележка: Временната маса ще изчезне, след като сметката й бъде приключена.

Поръчка на свободен артикул

Освен маркиране на артикули от конфигурираното меню, Clock PMS+ дава възможност да маркирате артикул, за който нямате предварително подготвен шаблон. Може да използвате опцията, ако например имате практика да изпълнявате специални поръчки от клиентите, за които нямате предвидена позиция в менюто. Следвайте стъпките:

 • Изберете маса и отворете сметка за маркиране;
 • Изберете бутон “Свободен артикул” (9);
 • Попълнете нужните полета (име на артикула, група приходи, цена, размер на данъка) и потвърдете.

Важно: Функционалността “Свободен артикул” изисква потребителското право ”Начисления – ръчно начисление”.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница