Филтриране на начисленията

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 3:18 PM

Print

Операциите с начисления изискват преди да ги приложите да намерите и изберете конкретните начисления от фолиото, за които да бъде изпълнена функцията. В някои случаи фолиата може да съдържат голям брой начисления, което може да затрудни тяхното намиране. За да подпомогнем обработката на подобни фолиа, сме предвидили опции за търсене на начисленията.

Филтриране на начисленията

За улеснение обработката на начисленията, във фолиото сме добавили възможност за тяхното филтриране. Може да прилагате филтриране на две нива - източник на начисление и начисление.

Филтриране по източник

Филтърът по източник ще ви помогне в случаите, когато фолиото, което обработвате съдържа начисления от голям брой източници (групово фолио). Чрез този филтър лесно ще намерите източника и респективно свързаните с него начисления.

Филтърът е разположен в горната част на секция "Начисления" и ви дава възможност да търсите по произволен текст, който се съдържа в груповия ред с данни за източника.

Пример: Ако източникът е резервация, може да търсите по: номер на резервация, референтен номер, номер на стая, дати на пристигане и заминаване, име на гост.

Филтриране по данни за начислението

Този филтър може да използвате в рамките на конкретен източник на начисления, така че бързо да намерите начисления, които се отнасят за конкретна дата или период, или ако искате да обработвате точно определено начисление. За да отворите филтрите, използвайте иконата в края на обобщаващия ред.

Може да комбинирате два филтъра:

  • Текст - филтрира всички начисления за източника, в чийто текст на начисление се съдържа филтриращия текст;
  • Период - филтрира всички начисления за източника, чиято дата на начисление се включва в зададения период.

В зависимост от съдържанието на фолиото можете да комбинирате филтрите на двете нива, така че бързо да откриете начисленията, които искате да обработите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница