Как работи системата за приходи на Clock PMS+

Променена на: Mon, 6 февр, 2023 в 1:42 PM

Print

Системата за приходи/начисления на Clock PMS+

  • Предоставя на потребителите на фронт-офиса лесни операции.
  • Съхранява пълна история на промените в хронологичен ред за нуждите на счетоводния отдел.
  • Не позволява да се променят справки за минали периоди.
  • Представлява система за двойно проследяване на датите.

Представяне за персонала на фронт-офиса

Във фолиата всяко начисление се представя като един ред, независимо от броя на корекциите. Това дава много по-опростена представа на служителите от фронт-офиса. Ако те искат да променят цената на стаята, трябва само да променят стойността на начислението. Ако начислението е направено по погрешка, те могат да го анулират и то ще бъде скрито във фолиото на госта.

Представяне за одит

Всеки път, когато се променя начисление, се съхранява запис в историята с промяната. По този начин справките за одит и начисления показват първоначалните стойности и всички промени в хронологичен ред. Промените в конкретно начисление могат да бъдат намерени под бутона "Промени" до всяко начисление във фолиото. Историята на всички начисления може да се види в Контролната справка за начисленията.

Примернии сценарии

Разгледайте следните сценарии, за да получите по-ясна представа за това как работи системата за приходи:

1. Първо, нека създадем резервация за 2 нощувки за 1 януари следващата година. Нощувките ще бъдат начислени във фолиото за резервации с бъдещи дати (1 и 2 януари), което е по 100 EUR на ден.

Бъдещите начисления няма да бъдат включени в справката за днешните начисления.

2. Резервацията е все още за период в бъдещето, но трябва да променим цената на стаята: редактираме начисленията от 100 на 90 EUR.

Услугите все още са за период в бъдещето. Все още не са регистрирани приходи и начисленията няма да бъдат включени в справката за начисленията.

3. Сега е 1 януари.

Първото начисление ще бъде включено в справката за начисленията на 1 януари като 90 EUR.

4. Сега е 2 януари.

Второто начисление ще бъде включено в справката за начисленията за 2 януари като 90 EUR.

5. Сега е 3 януари и резервацията трябва да бъде изпратена. Мениджърът решава да даде на госта допълнителна отстъпка. Той променя начисленията за стаята за 1 и 2 януари от 90 EUR на 80 EUR.

Справката за начисленията за 1 и 2 януари няма да бъде променена. В справката за начисленията за 3 януари ще се появят два записа за -10 EUR всеки.

6. Още при напускането на стаята рецепционистът забелязва, че е пропуснато начисление за услугата пране за 15 EUR от 2 януари. Те го начисляват и задават датата на начислението на 2 януари, така че във фолиото на гостите начислението ще бъде представено с дата 2 януари.

Справката за начисленията за 2-ри няма да бъде променена. Един запис за 15 EUR ще се появи в справката за начисленията за 3 януари.

Дата на приходите и дата на услугата

Примерът по-горе показва хронологичния принцип, следван при използването на датата на приходите в справките на Clock PMS+. В справките за начисленията ще бъдат показани следните стойности:

По дата на прихода:
  • 1 януари Стаи: 90 EUR ;
  • 2 януари Стаи : 90 EUR ;
  • 3 януари Стаи: -20 EUR;  Допълнителни услуги: 15 EUR;

Въпреки това има случаи, в които подобна хронология може да представлява проблем. Такъв случай е изчисляването на ADR или всички ключови показатели за ефективност, базирани на приходите. В горния пример ADR за 1-ви, 2-ри и 3-ти януари няма да е правилно. За такива случаи в някои справки може да се използва датата на услугата вместо датата на приходите. Ако се използва датата на услугата, справките няма да следват хронологията на промените, а ще отразяват само крайното състояние на начислението. Ако справката „Заетост и начисления“ се стартира с параметър "Дата", зададен на "по дата на услугата" вместо на "по дата на приходите", тя ще показва:

По дата на начислението:
  • 1 януари Стаи: 80 EUR;
  • 2 януари Стаи: 80 EUR;  Допълнителни услуги: 15 EUR;

Настройка "Бъдещи начисления, приключени като приход"

Настройката оказва влияние върху приходната дата на фактурирани бъдещи услуги. Управлява се през Данъчните настройки и се прилага за всички фолиа, приключени, след като бъде активирана. Режимът ще отчита приходите от бъдещи услуги в затворени фолиа като приходи за датата, в която е закрито фолиото.

Пример: Фолио, съдържащо начисления с утрешна дата, бива затворено днес. Датата на приходите ще бъде променена и тези начисления ще се появят в справката за приходите за днес, вместо в справката за приходите утре.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница