Изпращане на резервация

Променена на: Wed, 5 окт, 2022 в 3:54 PM

Print

Една от най-важните отговорности е коректна обработка на заминаващите резервации. Вече знаете, че подробна информация за заминаващите за деня, може да получите през оперативен екран “Заминавания”. Може да го отворите през бързата връзка в менюто за навигация. Ето как най-лесно може да обработите резервациите:

Единична резервация

 • Намерете желаната резервация (може да използвате търсачката в горната част на екрана);
 • Проверете баланса на резервацията:
  • Ако резервацията няма задължения (балансът е 0), използвайте бутон “Изпращане” (1), в нейния ред, за да я изпратите от системата;

Ако резервацията има отворено фолио, което е балансирано, имате два варианта:

 • Фолиото е празно (без начисления и плащания в него) - системата автоматично ви предлага да го анулира. Потвърдете изпращането с бутон “Изпращане”;
 • Сумата на начисленията е равна на сумата на плащанията във фолиото - системата ще отбележи фолиото за автоматично затваряне. Преди да потвърдите изпращането, може да изберете вид на документа, който да бъде издаден.

 • При наличие на баланс отворете резервацията за преглед:
  • Първо обработете фолиото.
  • След като обработите фолиото, от екран преглед на резервацията използвайте бутон “Изпращане”;

   или

  • Се върнете в екран “Заминавания” и изпратете резервацията по описания по-горе начин.

Множество резервации

За да обработите няколко резервации наведнъж, първо превключете режима на работа чрез бутон “Маркирай Няколко” (2). Ако се налага използвайте търсачката за да заредите списъка с резервации:

 • Маркирайте резервациите, които желаете да изпратите;
 • Ако резервациите нямат задължения, изберете бутон “Изпращане” (3), в реда с функционалните бутони. При наличие на балансирано отворено фолио за някоя от резервациите системата ще ви предложи опциите, описани по-горе за единична резервация; 
 • Ако резервациите имат задължения:
  • Първо трябва да обработите техните фолиа. Може да издадете отделен документ за всяка резервация или общ документ за всички. 
  • След като обработите фолиата, се върнете в екран “Заминавания” и изпратете резервациите по начина, описан по-горе.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница