Разделяне на начисления

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 1:16 PM

Print

След като разгледахме как се регистрират начисления във фолиата и възможностите за корекции по тях, сега ще се спрем на опциите за разделяне на начисления, които можете да използвате. Функционалността ви позволява бързо да разделите начисленията между няколко отворените фолиа в резервация, компания или мероприятие. Функцията е изключително полезна, ако например трябва да разделите обща сметка на стая поравно между приятели, отседнали в нея, както и в ред други ситуации.

Как работи функция "Раздели"

В резултат на прилагане на функция "Раздели" количествата на услугите се разпределят между фолиата, включени в разделянето. Количествата за всяко фолио се изчисляват спрямо избрания метод на разделяне.


Разделяне на начисления

За да разделите начисленията, които се съдържат в едно фолио, първо трябва да го достъпите. Намерете фолиото и го отворете за преглед:

  • Селектирайте начисленията, които искате да разделите;
  • Изберете функция "Раздели" през падащото меню 'Избрани'Първа стъпка преди да пристъпите към разделяне на начисленията е да изберете фолиата между, които те ще бъдат разпределени.

  • За да изберете фолио, следвайте стъпките, описани в как изберем кореспондиращо фолио;
  • След като фолиото приемник е избрано в поле "Фолио" (1), използвайте бутон  "Добави към списъка" (2), за да го добавете към списъка с фолиа, между които ще се извърши разделянето на начисленията;
  • Повторете стъпките и добавете толкова фолиа в списъка, според това на колко части искате да разделите начисленията;
  • След като списъкът е подготвен, продължете напред с бутон ">" (3)  в горния десен ъгъл.

Методи на разделяне

На следваща стъпка трябва да изберете метода, по който да се разделят начисленията. Поддържат се две опции:

Раздели поравно

При този метод избраните начисления се разделят поравно между фолиата, добавени в списъка.

Раздели според процента

Този метод ви дава  възможност да определите пропорцията, спрямо която да се извърши разпределението на начисленията. За тази цел за всяко фолио приемник въведете процента, който да се отдели. Остатъкът в изходното фолио се изчислява автоматично, така че сборът от разпределените проценти винаги да бъде 100.

След като сте избрали метода на разделяне потвърдете операцията с бутон "Раздели" (4).

На екран ще се изведе потвърдително съобщение, че разделянето е приключило успешно. Ще видите и списък на всички фолиа приемници, може да достъпите всяко от тях като просто кликнете върху него.

Важно: Функция “Раздели начисленията” се контролира от правото PMS->Начисления: Прехвърляне.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница