Ежедневен одит

Променена на: Fri, 17 мар, 2023 в 10:21 AM

Print

Ежедневният одит е от изключителна важност за коректната обработка на начисленията на резервациите. Той включва проверка и при нужда допълнителна обработка на очакваните пристигания.

Подготовка на предстоящите пристигания

В деня преди настаняване, прегледайте резервациите, пристигащи следващия ден.

Проверка на рутирането на начисленията

Уверете се, че за очакваните резервации са избрани съответните трансферни фолиа. Това ще ви гарантира, че всички начисления, който ще бъдат фактурирани към Компаниите вече са прехвърлени към техните фолиа.

  • Използвайте справка "Начисления от резервации на компания по референция";
  • Заредете списъка с резервациите, които ще проверявате (използвайте филтриране по дата на пристигане и Компания). 
  • Проверете дали в колона "Трансферно фолио" за всяка резервация има избрана стойност;
  • Ако откриете резервация, за която трансферът не е направен, използвайте бутон "Масова редакция", за да укажете фолиото и трансферирате начисленията.

Ако трансферните фолиа все още не са подготвени, вижте как да ги създадете преди да зададете рутирането.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница