Създаване и разпределяне на Задачи

Променена на: Fri, 20 ян, 2023 в 9:38 AM

Print

Типове задачи

По принцип има два типа задачи, които може да създавате:

 • Самостоятелни задачи - това са задачи, които не са свързани с никакъв обект в Clock PMS+ (резервация, мероприятие, компания и т.н.). Тези задачи могат да бъдат свързани с общо задание, което някой трябва да изпълни, или да служат за напомняне.

 • Свързани задачи - това са задачи, които са свързани с определен обект в системата. Такива обекти са: резервация, фолио, запитване за резервация, профил на компания, мероприятие, кетъринг задача в рамките на мероприятие, както и резервация за зала в рамките на мероприятие. Подобни задачи съдържат линк, който ще ви отведе до съответния обект.

Създаване на задачи

Има различни пътища за създаване на задача в зависимост от това дали желаете да създадете самостоятелна или свързана задача.

Създаване на самостоятелна задача

За да създадете самостоятелна задача:

 • отидете на Дашборда (началния екран)
 • активирайте големия уиджет със задачи
 • използвайте бутона '+', за да стартирате процеса по създаване на задача

 • като алтернатива може също така да създадете самостоятелни задачи чрез архива на задачите - меню Други функционалности -> Задачи.

Създаване на свързана задача

За да създадете свързана задача:

 • отидете на  обекта, за който искате да създадете задача;
 • Придвижете се до раздел "Задачи" и изберете бутон "+Добави". Представили сме примерно изображение на раздел "Задачи" в резервация. Ще намерите същия раздел и в други обекти: фолио, профил на компания, мероприятие, резервация за зала в мероприятие, кетъринг в мероприятие, запитване за резервация.

Детайли на задача

Независимо какъв тип задача създавате, детайлите, които трябва да попълните са едни и същи:

 • Приоритет/Спешни(1) - изберете дали тази задача следва да бъде считана за спешна. Подобна задача ще бъде бъде поставена в началото на списъка със задачи.

 • Текст (2) - въведете текста на задачата.
 • Дата (3) - въведете датата, на която задачата ще се появи в Дашборда (началния екран). 

Забележка: Задачите ще бъдат видими от момента на създаването им в обекта, с който са свързани (резервации, профил на компания и т.н.).

 • Разпредели на (4) - изберете дали тази задача следва да бъде разпределена на конкретен потребител (незадължително). Моля, обърнете внимание, че ако желаете да разпределите както на потребител, така и на канал (каналът е винаги задължителен), потребителят следва да има достъп до съответния канал.
 • Канал (5) - изберете Канал със задачи за тази задача.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница