Функции "Раздели по Компания" и "Раздели по Агент"

Променена на: Thu, 8 февр, 2024 в 9:04 AM

Print

Раздели по Компания/Агент

С цел по-добра организация на събирателните сметки на Агенти и Компании, сме създали специален вид трансфер от резервациите - "Раздели по Компания" и "Раздели по Агент" .  За разлика от функционалността "Трансфер към основното фолио на..." , която трансферира начисленията в едно общо фолио на Компания/Агент, при този вид трансфер имате повече контрол върху това къде да се трансферират начисленията. Този подход запазва начисленията максимално дълго в резервацията, където лесно могат да бъдат намерени и одитирани. 

Самият трансфер се извършва автоматично при изпращане на резервациите. За по-голяма гъвкавост, имате възможност и ръчно да инициирате трансфера, преди резервациите да бъдат отбелязани като отпътували.  

Как работи 

  • При създаване на резервациите избирате профил на компания и една от опциите "Раздели по Агент” или “Раздели по Компания” (1) (според ролята на компанията в резервацията). След запис на резервацията, ще се създат две фолиа - едно за Агента/Компанията с начисленията от тарифата и второ фолио за начисленията на самата резервация.

  • Когато решите как да оформите общите фолиа на компанията, например по Пристигания, Промоции, Пазари и т.н., създайте тези фолиа в профила на Компанията.
  • В резервацията в поле “Трансферно фолио при напускане(2) можете да избирате измежду всички отворени фолиа (без депозитни и корекционни) на избраната в резервацията Компания/Агент. Тук следва да изберете фолиото, в което да се трансферират начисленията на резервацията след нейното изпращане.

  • За да изберете трансфертно фолио за множество резервации наведнъж, използвайте Разширеното търсене на резервации. Намерете резервациите и ги изберете така, както желаете да разпределите начисленията им по фолиата на Компанията. Използвайте функцията за масова актуализация, за да зададете Трансферно фолио за избраните резервации, бутон "Фолиа->Трансферно фолио при напускане". По подразбиране във формата се предлага първата компания, избрана в резервация от началото на списъка. 
  • При изпращане ако за резервацията има избрано Трансферно фолио при напускане, системата ще прехвърли в него начисленията от всички фолиа на резервацията, чийто Получател е същият като на Фолиото за трансфер. Фолиата на резервациите НЯМА да бъдат трансферирани, те трябва да бъдат платени на рецепция.
  • Ако желаете да инициирате трансфера по-рано от изпращане на резервацията, може да направите това от Разширеното търсене. Изберете резервациите за които желаете да изпълните трансфера и изберете функцията “Фолиа->Трансфер към фолио при напускане".

Съвет: За улеснение на процеса по обработка на резервациите, може да използвате филтър “Без трансферно фолио при напускане" от екран Резервации-Разширено търсене. Позволява лесно да откриете всички резервации, за които трансферно фолио все още не е зададено.

Особености:

  • Ако  след създаване на резервация изберете опция "Раздели по Компания" или "Раздели по Агент", начисленията няма да бъдат трансферирани автоматично и ще видите съобщение от типа "Съществуващите начисления НЯМА да се прехвърлят автоматично". Въпреки това опцията ще бъде взета предвид при нови начисления - например при промяна на престоя на резервацията. 
  • Ако във фолиото на Агента/Компанията в резервацията има плащания, няма да се позволи трансфер на начисленията. Преди изпращане премахнете плащането;
  • Трансферират се само начисления от отворени фолиа;
  • След като остане празно, старото фолио се анулира;

Важно: Задаването на трансферно фолио в резервациите изисква потребителското право “Резервация: Изпращане с неплатено фолио”.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница