Създаване на Ресторанти (локации)

Променена на: Mon, 3 юни, 2024 в 1:43 PM

Print

Важно е за кетъринг дейностите, които резервирате, да посочите къде ще се проведат. За да направите това, препоръчваме да създадете всяко пространство, където може да се проведе кетъринг дейност, като ресторант. Това може да включва всички ваши обекти, като основен ресторант, бар, брасерия и други локации като задна градина, фоайе на конферентен център и други. Освен това може да бъде полезно да създадете "В залата за мероприятия" като ресторант, ако някои кетъринг дейности се извършват в залата за мероприятия.

Създаване на ресторанти

За да създадете ресторанти (локации), отидете на менюто Настройки-> Всички Настройки-> Мероприятия-> Ресторанти и кликнете върху бутона '+' (1).

  • Име (2) - въведете име на ресторанта (локацията). Това име е видимо и за функциите, насочени към гостите.
  • Мин. / Макс. PAX (3) - въведете минималния и максималния брой хора, които могат да се поберат в локацията.
  • Описание за персонала (4) - въведете вътрешно описание за тази локация. Описанието е видимо в Календар Дейности.

Мин. / Макс. PAX за дадена подредба

След като ресторантът е създаден, можете да настроите Мин. / Макс. PAX в зависимост от подредбата на локацията. Например, когато подредбата е Банкет, максималният брой хора може да бъде 60, докато при Коктейл може да бъде 100.

За да го настроите, кликнете върху иконата с моливче в колона "Капацитет":

В изскачащия прозорец добавете толкова редове, колкото са ви необходими, въведете Мин / Макс PAX и изберете подредба на залата, за която се отнасят.

Това помага на системата да разпредели кетъринг дейност с конкретна подредба към локации, които могат да поберат съответния брой участници.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница