Каква е разликата между Депозит и Аванс в Clock PMS+

Променена на: Wed, 27 мар, 2024 в 11:48 AM

Print

Изискването за предплащане на резервации, организирани събития или корпоративни договори е обичайна практика в хотелиерството. Съзнавайки важността за правилната обработка на всички тези парични потоци, сме разработили необходимите инструменти, с които да ги управлявате. 

Clock PMS+ поддържа два модела на работа, които бихте могли да използвате паралелно или да изберете един от тях. Може да Активирате/Деактивирате всеки модел като от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Плащания->Депозитни модели.

Депозит

Работата с депозити изисква да е активиран депозитен модел "Трансфер на плащане" (1). Като депозити се третират:

  • Отворени депозитни фолиа, в които има само плащане, няма начисления.
  • Консумирането на депозит представлява трансфер на плащането от депозитното фолио във фолиото с услугите.
  • Остатъчният депозит се определя от сумата на наличните плащания в депозитното фолио.
  • Всяко депозитно фолио може да се трансформира в Авансово фолио, като бъде затворено.

За повече информация как да използвате депозитите вижте Работа с Депозити.

Аванс

За да работите с Аванси е нужно да бъде активиран депозитен модел "Приспадане на начисленията"(2). Авансите в Clock PMS+ са:

  • Затворени депозитни фолиа, в които има начисления. Такива фолиа наричаме авансови.
  • Начисленията може да бъдат с различни данъчни групи. Всички начисления са с приходна група “Предварително фактуриран депозит”
  • Авансовото фолио може да бъде НЕплатено, т.е. може да НЕ съдържа плащания. Ако е така, то се третира като всички останали неплатени фолиа, проследява се в справка  Отложени плащания.

  • Консумирането на Аванс създава специалени начисления за консумация с отрицателна стойност, във фолиото с услугите, като по този начин се намалява дължимата сума по него.
  • Остатъчният Аванс се изчислява на база начисленията в Авансовото фолио и отразените  Консумации. 

Повече информация за обработката на авансите ще намерите в останалите статии в група Аванси и Депозити.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница