Календар Дейности - Преглед

Променена на: Mon, 3 юни, 2024 в 8:36 AM

Print

Календарът Дейности за мероприятията е вашият основен инструмент за получаване на информация за наличността на вашите зали за мероприятия и ресторанти, както и за създаване и редактиране на дейностите за мероприятия. Тази статия ще ви даде общ преглед на календара с неговите различни компоненти и изясняване на цялата налична информация и функции.

Достъп до Календар Дейности

За начало, можете да получите достъп до Календар Дейности по няколко начина:

 • Чрез екран „Ново мероприятие“ - въведете период в календара и натиснете един от двата бутона на календара. Календарът Дейности ще се отвори в режим „по Часове“ за първия ден от избрания период.

 • Чрез съществуващо мероприятие - можете да кликнете на дата в секцията за дейности и календарът ще се отвори за тази дата, или да кликнете на бутон „+Добави“ и да изберете дата. Календарът ще се отвори за тази дата.

Общ преглед на Календар Дейности

Календар Дейности е разделен на 3 секции - зали за мероприятия, кетъринг и заетостта на хотела.

Забележка: За да видите заетостта на хотела, трябва да я активирате от бутона за настройки (8) и да изберете „Покажи заетост“.

 • Ден / Период (1): Можете да промените Датата или Периода чрез бутона за календара (1). Когато сте отворили Календар Дейности чрез съществуващо мероприятие или при създаване на мероприятие с въведени дати, ще видите тези дати маркирани в селектора за дати (1).

Освен това, ако изберете дата извън периода на Мероприятието, ще се визуализира икона за предупреждение.

 • Режим на изглед (2): Има 4 различни режима на изглед, от които можете да избирате. Моля, прочетете  Календар Дейности - Изгледи за подробна информация за всеки.

 • Капацитет (4): в колоната за капацитет ще видите мин / макс капацитета на даденото пространство. Ако сте избрали дадена подредба на зала, колоната ще покаже мин / макс капацитета за този конкретен тип подредба.
 • Легенда (5): всички дейности, резервирани за заредения ден / период, ще бъдат оцветени. Вижте по-долу за повече подробности.
 • Филтри (6): чрез бутона за филтриране можете да контролирате кои пространства ще се показват в календара. Можете да изберете няколко зали за мероприятия и / или ресторанти и само те ще се показват в календара. Освен това можете да филтрирате пространствата, които могат да приемат определен брой участници.

 • Шаблони (7): кликнете, за да създадете дейности посредством шаблони за Мероприятия. Прочетете  Създаване на Дейности чрез Шаблон за повече информация.
 • Настройки (8): чрез бутона за настройки можете:
  • да активирате всички часове в календара - от полунощ до полунощ. Приложимо за режим на изглед „по Часове“;
  • да зададете какъв интервал да има в календара - 10,15,30,60 минути. Приложимо за режим на изглед „по Часове“;
  • да активирате или деактивирате календара за заетостта на хотела;
  • да определите какво ще бъде стандартното начало и край на деня, както и стандартния интервал. Приложимо за режим на изглед „По часове“.

Дейности в календара

Цветове

Ако сте отворили календара чрез конкретно мероприятие, ще видите Активни и/или Опционални дейности от това мероприятие в тъмнозелено / оранжево, докато дейностите от други мероприятия ще бъдат в светлозелен / светлооранжев цвят. Приложимо за изглед „по Часове“ и „по Дейности“

Заетост на ресторанта

За кетъринг дейности ще видите PAX (броя на присъстващи) за всеки интервал и ресторант/локация. Ако кетъринг дейности се припокриват на едно и също място за един интервал, ще видите общата заетост за този интервал.

Създаване, редактиране и преместване на дейности

Чрез Календар Дейности можете също толкова лесно да създавате нови дейности и да редактирате или премествате съществуващи.

Моля, прочетете Създаване и редактиране на Дейности за пълни подробности.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница