Как да регистрираме аванс

Променена на: Wed, 27 мар, 2024 в 11:42 AM

Print

С цел да улесним максимално Вашата работа при обработка на авансите, сме предвидили три различни подхода, чрез които бихте могли да регистрирате аванс в системата - чрез приключване на депозитно фолио, създаване на аванс на база конкретни услуги и създаване на аванс на база налично плащане. Използвайте този подход, който е най-близък до вашия бизнес модел на работа. 

Аванс чрез депозитно фолио

Използвайте този метод, когато авансът е предназначен за голям брой услуги и ще се консумира поетапно в различни фолиа. Например имате сключен договор с Компания, която следва да преведе определена част от сумата за предстоящите резервации авансово. В този случай, за да регистрирате аванса е нужно да имате отворено депозитно фолио:

 • Намерете и отворете обекта, за който искате да регистрирате аванс (резервация, компания или мероприятие);
 • Създайте депозитно фолио:
  • За Резервация и Мероприятие от секция “Тарифи и Фолиа” изберете бутон “Добави депозитно фолио”;
  • За Компания в секция Фолиа->Депозити изберете бутон “Добави депозитно фолио”.
 • Ако клиентът вече е платил сумата на аванса, отразете плащане в депозитното фолио. Плащането не е задължително, може да пропуснете тази стъпка и директно да издадете документ за аванс, който да изпратите на клиента, за да бъде платен.
 • Изберете бутон “Издаване на аванс”;
 • Начислете съответния брой авансови услуги като укажете точната им сума и данъчна група. За да оптимизирате начисляването, предварително подгответе съответните шаблони, които трябва да бъдат към приходна група "Предварително фактуриран депозит”;
 • След като отразите услугите, преминете напред с бутон ”Продължи”
 • Изберете вида на документа, който желаете да издадете и приключете фолиото.

Аванс на база конкретни услуги

Може да приложите този метод в случаите, когато авансът ще се консумира наведнъж за услугите, за които е предназначен. За да регистрирате аванс на база конкретни услуги е нужно да имате стандартно фолио и съответните услуги да са начислени в него. Сумата на аванса се калкулира като процент от избраните услуги. Следвайте стъпките:

 • Отворете фолиото с услугите, за които ще регистрирате аванс;
 • Изберете услугите, за които е предназначено плащането, например само нощувките (ако плащането е за всички услуги от фолиото, пропуснете тази стъпка);
 • В секция "Начисления ", изберете опцията “Създай аванс” или през бутон "Избрани", или през бутон "Всички" (според вида на аванса);
 • Изберете опция "Процент" и въведете процента за изчисление на аванса;
 • Изберете шаблон, който да се използва за начисленията, които ще се породят от регистрирането на аванса. Допълнителният текст е опционален и ви дава възможност да въведете текст, който ще се използва в печатния изглед. Изберете вида на документа и потвърдете издаването му.
 • Системата създава ново Авансово фолио, в него автоматично се копират избраните начисления с нова сума (спрямо избрания процент) и с приходна група “Предварително фактуриран депозит”. Текстовете и детайлността на оригиналните начисления се запазва. При този метод, избраният шаблон не се прилага за начисленията в авансовото фолио, а за консумацията във фолиото с услугите. За повече детайли вижте Консумиране на аванс.
 • След като авансът е регистриран, системата ще ви върне в основното фолио. В горната част на екрана се появява връзка, чрез която може да отворите авансовото фолио и ако сумата вече е платена да отразите плащането.

Аванс на база налично плащане

Използвайте този метод, когато стойността на авансовата фактура трябва да отговаря на конкретна платена сума, ясно е точно за кои услуги е предназначена и се очаква да се консумира наведнъж. За да издадете авансовата фактура, първо отворете фолиото с услугите, за които е предназначено плащането. Следвайте стъпките:

 • Регистрирайте платената сума във фолиото с услугите;
 • Изберете услугите, за които е предназначено плащането, например само нощувките (ако плащането е за всички услуги от фолиото, пропуснете тази стъпка)
 • В секция "Начисления ", изберете опцията “Създай аванс” или през бутон "Избрани", или през бутон "Всички"  (изберете опцията в зависимост от това дали плащането е за всички или конкретни услуги от фолиото);
 • Изберете опцията "Съществуващо Плащане";
 • Изберете платената сума и преминете напред с "Продължи";
 • Изберете шаблона, от който да се изтегли текста за начисленията в авансовото фолио, имате опция да добавите и допълнителен текст, който се използва в печатния изглед;
 • Изберете вида на документа и потвърдете издаването на авансовата фактура.
 • Системата създава ново Авансово фолио, в него автоматично се отразяват необходимите начисления. Броят на начисленията в авансовото фолио зависи от данъчните групи на услугите, за които е предназначен авансът (по едно начисление за всяка данъчна група). Сумата за всяка данъчна група е автоматично изчислена чрез прилагане на пропорция. Всички начисления са от приходна група “Предварително фактуриран депозит”, а техните текстовете са изтеглени от избрания шаблон.
 • Плащането от фолиото с услугите се премества в авансовото фолио, като се запазват всички негови детайлиАвансовото фолио е балансирано.

На екран ще получите потвърждение за издаването на документа, може да последвате връзката към него, за да го отворите. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница