Създаване на зали за мероприятия

Променена на: Mon, 3 юни, 2024 в 1:42 PM

Print

Ако вашият хотел разполага със зали за мероприятия и конферентни зали, можете да ги създадете в Clock PMS+, за да ги резервирате лесно и да имате календар, в който ясно да виждате тяхната наличност.

Важно: Моля, обърнете внимание, че за да създавате зали за мероприятия и да управлявате техните резервации, трябва да имате включено MICE разширение във вашия абонамент. Моля, свържете се с нас на hello@clock-hs.com или с вашия търговски представител, ако желаете да го добавите.

Създаване на зали за мероприятия

За да създадете зали за мероприятия, отидете на менюто Настройки-> Всички Настройки-> Мероприятия-> Зала мероприятия и кликнете върху бутона '+' (1).

  • Име (2) - въведете име на залата за мероприятия. Това име е видимо и за функциите, насочени към гостите.
  • Описание за персонала (3) - въведете вътрешно описание за тази зала за мероприятия. Описанието е видимо в Календар Дейности.
  • Мин. / Макс. PAX (4) - въведете минималния и максималния брой хора, които могат да се поберат в залата.
  • Сортиране (5) - подредете залите за мероприятия по предпочитан ред в календара за зали за мероприятия.

Мин / Макс PAX за дадена подредба

След като залата за мероприятия е създадена, можете да настроите Мин. / Макс. PAX в зависимост от подредбата на залата. Например, когато подредбата е Театър, максималният брой хора може да бъде 100, докато при заседателна зала може да бъде 60.

За да го настроите, кликнете върху иконката с моливче в колоната "Капацитет":

В изскачащия прозорец добавете толкова редове, колкото са ви необходими, въведете Мин. / Макс. PAX и изберете подредбата на зала, за която се отнасят.

Това помага на системата да разпредели дейността според конкретната подредба към зали за мероприятия, които могат поберат съответния брой участници.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница