Как да изберем кореспондиращо фолио

Променена на: Wed, 15 май, 2024 в 9:36 AM

Print

Доста от операциите с фолиа изискват да бъде избрано кореспондиращо фолио, например при разделяне и трансфер на начисления, трансфер на плащания между фолиа и други. Тук ще ви покажем как да използвате екрана за търсене, така че без проблем да изпълнявате операциите, изискващи кореспондиращо фолио.

Изборът на фолио преминава в две стъпки.

Избор на платец

Първо намерете и изберете платеца на фолиото, което търсите. Екранът за избор на платец предлага две опции:

  • Предложения (1) - според платеца на изходното фолио, тук ще ви се предложат:
    • Ако платецът е резервация, тук ще намерите резервацията и други свързани с нея резервации, чрез общ референтен номер, също компанията и мероприятието, ако има такива избрани в резервацията; 
    • Ако платецът е Компания/Мероприятие, системата ще ви ги предложи в списъка.

  • Търси (2) - опцията за търсене ви дава възможност да потърсите платец между останалите резервации, компании и мероприятия, несвързани с платеца на изходното фолио.

Според конкретната ситуация използвайте подходящата опция и изберете платеца на кореспондиращото фолио. 

Избор на фолио

След като платецът е избран, изберете конкретното фолио. На тази стъпка в зависимост от операцията може да имате следните опции:

  • Системата ще претърси за наличие на подходящи фолиа, ако открие такива, ще може да изберете някое от тях от списъка в поле "Фолио" (5). Ако списъкът с налични фолиа е дълъг, използвайте лупичката в края на реда, за да откриете желаното фолио. Имате възможност да търсите по номер на фолио и сума;
  • Ако операцията, която изпълнявате, допуска да бъде избрано отворено фолио, имате опция да го създадете директно от тук, т.е. не е нужно да го подготвите предварително. За да добавите ново фолио, изберете бутон "създай Ново фолио" (3).  При нужда може да укажете име и валута на новото фолио. Създайте фолиото с бутон "+" (4). Системата ще го създаде и ще го избере в поле "Фолио" (5).

С тези стъпки кореспондиращото фолио е избрано. За да продължите напред, следвайте инструкциите за операцията, която извършвате.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница