Въвеждане на резервации по договор с туроператор

Променена на: Thu, 30 мар, 2023 в 11:56 AM

Print

От изключителна важност за безпроблемната обработка на резервациите по туроператорски договор е да бъдат създадени правилно. За тази цел използвайте монитор “Тарифи и заетост”. Винаги стартирайте въвеждането на резервациите от този екран. По този начин ще минимизирате ръчното попълване на голяма част от полетата на резервацията, ще намалите възможността от допускане на грешки и ще ускорите процеса по въвеждане. Повече информация за създаването на резервации и самия монитор може да намерите в статиите “Как да създадем нова резервация”  и  “Монитор Тарифи и заетост”. Ето как да процедирате с този тип резервации:

Подготовка за въвеждане

За да обработите по-лесно списъците с постъпили резервации:

 • Разпределете наличните резервации по дати на пристигане;
 • Групирайте ги според резервирания продукт (комбинация от тип помещение и пансион);
 • В рамките на даден продукт, подредете резервациите по продължителност на престоя (7, 14, 21 дневен престой);

Стартирайте въвеждането

 • Отворете монитор "Тарифи и заетост", от менюто за навигация изберете Свободни стаи->Тарифи и заетост;
 • Въведете параметрите на резервацията (1) (период, брой гости, възрасти на децата, ако има такива);
 • В поле Компания (2) изберете Туроператора (ТО);
 • Заредете съответните продукти;
 • Изберете продукт, който отговаря на ваучера на госта (комбинация от тип стая и пансион) (3) и преминете към създаване на резервацията.

Създаване на резервации

Всички параметри, въведени в монитор “Тарифи и заетост” автоматично се попълват във формата на резервацията: период, брой на гостите, възрасти на децата (ако има), тип на стаята, пансион, тарифа. ТО автоматично е избран в поле “Компания”.

Единична резервация

Ако искате да създадете една резервация допишете още:

 • Име на основния гост (4) на резервацията;
 • Попълнете данните за ваучера в полета “референтен номер” и “референтна дата” (5) (датата се използва за изчисляване на намаленията за ранно записване);
 • Запишете резервацията с бутон “Създай"(7).

Множество резервации

За да създадете множество резервации с еднакви параметри:

 • Запишете с бутон “Създай няколко” (6);
 • Въведете броя на резервациите, които искате да създадете и потвърдете с бутон “Запиши и копирай”;
 • Изберете бутон “Редактиране”, за да въведете детайли за всяка от резервациите;
 • Чрез бутон “Колони”(9) изведете необходимите полета на екран - Възрастни, Деца, Възраст на децата, Референтен номер, Референтна дата, Собствено име, Фамилия (веднъж заредени списъкът с полета ще бъде избран при следващо влизане в екрана);
 • На отделен ред ще видите всяка от записаните резервации. Попълнете конкретните данни за: брой гости (възрастни и деца), възраст на децата, референтен номер и дата, име на основния гост ;
 • Потвърдете промените с бутон “Запиши(11).

Преизчислете резервациите

След като запишете детайлите за всяка от създадените резервации, задължително преизчислете техните цени:

 • Изберете бутон “Отвори в разширено търсене” (10);
 • Маркирайте всички резервации (използвайте бутон "Маркирай всички", над списъка) и изберете бутон Тарифа->Начисли тарифата отново

Проверка на въведените резервации

Най-удобният екран за обработка на резервациите на конкретен ТО е “Разширено търсене на резервации”. Екранът предоставя необходимите филтри за да съставите различни списъци от резервации, групирани по Компания, Дата на пристигане, Референтна (ваучер) дата и др. Отворете екрана от менюто за навигация Резервация->Разширено търсене на резервации: 

 • Изберете бутон “Колони” за да изведете на екран тези полета, които са важни за вашия одит (референтен номер и дата, тип стая на пристигане, тарифа, пансион, брой възрастни и деца, възраст на децата). Веднъж избрани полетата ще са налични при следващо използване на екрана.
 • Използвайте нужните филтри и заредете списъка с резервации, които искате да проверите;
 • Ако се налагат промени може да:

Справка "Начисления от резервации на компания по референция"

Чрез справката може да генерирате списък на всички резервации на дадена Компания, групирани по Пристигания/Заминавания и Референтен номер (ваучер). 

 • Ще намерите информация за основни детайли на всяка резервация и сумата на начисленията, породени от тарифата. Начисленията се показват, независимо от фолиото, в което се намират, във валута на фолиото.
 • Можете да филтрирате резултатите по дата на Пристигане или Заминаване, както и да комбинирате с Референтна дата. Така лесно бихте могли да намерите конкретна група резервации и да извлечете информация за дължимите суми по ранни записвания за конкретен Туроператор.
 • Имате директна връзка към всяка резервация, като кликнете върху нейния номер може да я отворите за преглед и редакция.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница