Домакинство - традиционен модел

Променена на: Fri, 16 септ, 2022 в 8:16 AM

Print

Традиционният модел на домакинство в Clock PMS+ се използва, за да управлявате на вашето домакинство по "Статус на стая". Съществува отделен модел на домакинство, наречен Домакинство V2. Тази функционалност ви предоставя възможност да управлявате вашето домакинство по "Домакински задачи". Повече информация може да намерите ТУК.

Моля, обърнете внимание, че за да използвате традиционния модел, трябва да се уверите, че в модела Домакинство V2 не са създадени дейности и домакински планове.

Видове статуси на стаите

Видовете статуси, които могат да се задават на стая, са следните:

  • "Чиста" (OK) - стаята е почистена и готова за настаняване.
  • "Проверка" - стаята трябва да бъде проверена.
  • "Чисти се" - стаята се почиства в момента.
  • "Мръсна" - стаята трябва да бъде почистена.

Ако се опитате да настаните резервация с разпределена стая, чийто статус е "Проверка", "Чисти се" или "Мръсна", ще бъдете предупредени, че стаята не е почистена, и системата ще поиска вашето потвърждение, за да настаните резервацията.

Статусите: "Проверка", "Чисти се" и "Мръсна" са представени до стаята на екраните "Пристигания", "Календар на стаите" и "План на стаите". Когато дадена резервация бъде изпратена, стаята, определена за нея, автоматично се задава като "Мръсна".

Управление на статусите

За ваше удобство статусите на стаите могат да се управляват от множество места:

  • Екран на резервацията
  • Календар на стаите
  • План на стаите
  • Справка "Домакинство"
  • Монитор Домакинство
  • Домакински задачи

Управление на статуса в резервациите

Когато дадена стая е разпределена към резервация - ако някой от статусите, с изключение на "Чиста", е зададен за стаята, той ще бъде показан до тази стая. От екрана на резервацията можете да зададете друг статус, като кликнете върху бутона "Домакински задачи" и изберете друг, или просто да я направите "Чиста", като кликнете върху зеления бутон на изскачащия прозорец за домакински задачи. 

Управление на статуса на стаята в Календара на стаите

Ако някой от статусите, с изключение на "Чиста", е зададен на стая, той ще бъде показан до номера/името на стаята в първата колона на Календара на стаите. Като кликнете върху номера/името на стаята, можете да зададете статус "Чиста" или да зададете нов статус.

Управление на статуса на стаята в Плана на стаите

По подобен начин статусът се показва за всяка стая в Плана на стаите. След като щракнете върху желаната стая, можете да направите промени по този статус.

Управление на статуса на стаята в справка "Домакинство"

В справка "Домакинство" (от навигацията Домакинство->Домакинство) имате преглед на всички стаи и техните статуси. Можете да филтрирате стаите по тип стая, номер/име на стая, домакински статус и сектор, както и да променяте тяхното групиране и сортиране. 

В колоната "Домакински статус" можете да видите реалния статус на стаята. За да го промените на друг, кликнете върху желания статус.

Справката ще покаже също така колко възрастни/деца ще напуснат, колко са в хотела и колко се очаква да се настанят на избраната дата, съответно в колоните "Заминавания", В" хотела" и "Очаквана".

Справката може да бъде експортирана в табличен файл или да бъде отпечатана с помощта на бутоните "Excel" и "Печат".

Управление на статуса на стая чрез Монитор Домакинство

Монитор Домакинство (от навигацията отидете на Домакинство->Монитор Домакинство) се използва за проследяване на домакинските статуси и бележки на стаите в реално време. Мониторът предоставя възможност за звуково известие, когато има актуализация за някоя от стаите. Освен това има цветно кодиране, което ви помага да проследявате всички промени. Още веднъж, за да направите промени в статуса на дадена стая, просто трябва да кликнете върху тази стая.

Управление на статуса на стая чрез домакинските задачи

Опцията "Домакински задачи" е фокусирана основно върху функционалността Домакинство V2, но може да се използва и за Традиционния модел на домакинство. Функционалността може да се достъпи, като от навигацията се отиде на Домакинство->Домакински задачи.

Когато за дадена стая е зададен статус "Проверка", "Мръсна" или "Чисти се", системата ще създаде домакинска задача за нея. Можете да направите задачите (статусите) като завършени, като кликнете върху зеленото квадратче за отметка до тях. За да промените статуса, изберете синия бутон с химикалка до него и изберете желания статус.

Можете да изберете множество задачи и да ги завършите едновременно, като кликнете върху тях (маркираните задачи ще бъдат оцветени в зелено) и използвате зеления бутон отметка в горния десен ъгъл на екрана. За да изберете всички задачи, щракнете върху бутона "Всички". Нови статуси (задачи) могат да се добавят от синия бутон "плюс".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница