Функция "Трансфер към фолио на Компания/Агент"

Променена на: Wed, 28 февр, 2024 в 10:51 AM

Print

Трансфер към избрано фолио на Компания/Агент

Създадохме тази функция, за да автоматизираме и оптимизираме управлението на начисленията на резервации, свързани с Компании/Агенти. Чрез тази опция още по-лесно може да прехвърлите всички начисления, породени от тарифата, към избрано от вас фолио на Компания/Агент, посочени в резервацията. За разлика от останалите трансферни опции, тук прехвърлянето може да бъде извършено дори и при вече съществуваща резервация.

Как работи

  • За да начислите услугите на резервацията директно във фолио на Агент/Компания, изберете опция Трансфер към фолио на Компания/Агент (3) и посочете конкретно трансферно фолио (4). В списъка ще бъдат визуализирани всички отворени фолиа на избраната в резервацията Компания и/или Агент. За всяка резервация можете да изберете едно трансферно фолио.

  • Може да приложите опцията за множество резервации наведнъж. За целта използвайте справка "Начисления от резервации на компания по референция":
    •  Чрез филтрите на справката заредете резервациите, за които желаете за изберете опцията за трансфер;
    •  През бутон “Масова редакция” (6) посочете Трансферното фолио, което ще бъде добавено към всички резервации, избрани от списъка (5). В случай, че все още нямате отворено фолио или имате нужда от ново такова, в диалоговия прозорец кликнете върху бутона за добавяне (7), след което въведете желаното име за новото фолио и потвърдете.

Тарифните начисления (нощувки и пакети), които са в отворени фолиа, ще бъдат прехвърлени автоматично към избраното фолио. При необходимост можете да прекъснете процеса от бутон “Спри”(8). Така ще бъдат спрени промените за всички резервации, за които все още не е минала актуализацията.

Особености:

  • Във всеки един момент можете да изберете опцията за трансфер и/или да промените трансферното фолиото. Съществуващите начисленията, ако са в отворено фолио, ще бъдат автоматично прехвърлени към новоизбраното.
  • Промени, касаещи прехвърлените начисления като например - промяна на престой, тарифа и други - се отразяват директно в трансферното фолио. Всички нововъзникнали начисления също ще бъдат създадени в него.
  • Ако се породят нови начисления или се налага промяна на съществуващи, но трансферното фолио е вече затворено, ще получите съобщение за грешка, тъй като операцията не може да бъде завършена. В тази ситуация бихте могли да изберете ново трансферно фолио за резервацията, където да бъдат отразени промените или да премахнете трансферната опция. В такъв случай корекциите ще се породят във фолиото на самата резервация.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница