Фискализация на документите

Променена на: Mon, 22 апр, 2024 в 10:15 AM

Print

Особености при издаване на фискални и сторно фискални бонове.


Акценти от видео урока


Фискални бонове

Сторно фискални бонове

Технически проблеми

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница