Трансфер на начисления

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 12:58 PM

Print

Чрез възможностите си за трансфер Clock PMS+ ви дава оперативна гъвкавост по отношение на резервациите и начисленията. Може да трансферирате начисления от едно или няколко фолиа. Възможността да трансферирате начисления ви позволява:

 • Лесно да управлявате свързани резервации като обедините техните начисления в едно групово фолио и да издадете една фактура.
 • Разделите начисленията по искане на госта и да издадете две (или повече) отделни фактури (например една фактура за настаняването; една фактура за допълнителните услуги или отделна фактура за всеки гост в стаята, желаещ отделна фактура).
 • Разделите начисленията поради изискванията на местното законодателство (например Туристически данък, който да е в отделна фактура).
 • Прехвърлите начисленията по фирмените резервации към фирмено фолио.

Важно: Уверете се, че бутонът "Приеми трансфер на начисления" е избран в резервациите/фирмените профили, към които трябва да се прехвърлят начисления.

 • Трансферите са възможни от резервационно фолио към фолио на компания/агент/мероприятие и обратното.
 • Трансферите са възможни от фолио на външен клиент към фолио на резервация/компания/агент/мероприятие.
 • Трансферите НЕ са възможни към фолио на външен клиент.

Трансфериране на начисления от едно към друго фолио

За да прехвърлите начисления, отворете фолиото.

Трансфер на избрани начисления

Ако желаете да прехвърлите само едно или няколко от начисленията във фолито:

 • Сложете отметки на начисленията, които искате да трансферирате;
 • Изберете бутон "Избрани"  и след това "Трансферирай към";

На екран ще се изведе потвърдително съобщение, че трансферът е изпълнен успешно. 

Трансфер на всички начисления

Ако желаете да прехвърлите всички начисления от фолиото, не се налага да ги слектирате, просто изберете бутон Всички->Трансферирай към. След това продължете със стъпките, описани за трансфер на избрани начисления.

Масов трансфер към фолио на резервация

Освен прехвърляне на начисления от единично фолио, имате и възможността да направите масови трансфери на начисления от няколко фолиа. Това ви позволява лесно да управлявате и оперирате с група резервации, които ще изискват една фактура (например Приятели или Семейство, които са резервирали няколко стаи; направили група резервации и т.н.)

Най-прекият начин да направите масов трансфер е посредством Разширеното търсене на резервации.

 • От меню за навигация изберете Резервация->Разширено търсене;
 • Използвайте филтрите за търсене, за да заредите въпросните резервации;

Съвет: Груповите резервации обикновено имат един и същ "Референтен номер". Използването на филтъра може да бъде най-лесният начин да ги заредите.

Освен това можете лесно да заредите всички резервации от една група, като отворите една от резервациите и кликнете върху линка "още ... свързани резервации". За да се възползвате от опцията, всички резервации все пак трябва да имат еднакъв "Референтен номер".

 • Селектирайте резервациите от групата като кликнете върху всяка (ще се оцвети в зелено) или като използвате бутона "Избери всички";
 • Изберете бутон Фолиа->Прехвърляне;
 • В екрана за трансфер изберете фолиото, в което да се обобщят услугите и кликнете бутон “Всички начисления тук”, в неговия ред;
 • На следваща стъпка изберете кои услуги да се трансферират, като сложите отметки на съответните групи приходи и потвърдете с бутон “Трансфер”;


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница