Функции "Трансфер към основното фолио на Компания/Мероприятие/Агент"

Променена на: Mon, 20 ноем, 2023 в 3:15 PM

Print

Трансфер към основно групово фолио 

Когато работите с компании или агенти, може да ви е нужно да прехвърлите начисленията за нощувки от резервациите към фолио на компания. Това може да произтича от договорка за фактуриране, която имате с тази компания (например фактуриране на всички пристигания от миналия месец) или по други причини.

Тази функционалност ви позволява да пестите време, като още при създаване на резервацията, зададете на системата автоматично да прехвърля начисленията за нощувки към профила на компанията/агента или фолиото на мероприятието.

Важно: Функционалността рутира автоматично начисленията само ако бъде избрана при създаване на резервация. Нищо няма да се случи, ако се използва по време на редактиране на съществуваща резервация.

Прехвърляне на начисления

Понастоящем при употреба на тази функционалност начисленията за нощувка ще бъдат прехвърлени към "най-старото" отворено фолио, което е налично в профила на компанията/мероприятието.

Но тъй като при компаниите "най-старото" отворено фолио се променя динамично, може да възникнат трудности при одитираното. За да се справите с това, може да изберете фолио "по подразбиране"  в настройките на профила на компанията, към което всички тези начисления да бъдат прехвърлени. Следвайте стъпките:

  • Намерете профила на компанията и го отворете за редакция; 
  • Скролирайте към дъното на страницата и в полето "Фолио по подразбиране" изберете вече съществуващо фолио от профила.

Моля, обърнете внимание, че веднъж избрано, не е препоръчително да приключвате фолиото по подразбиране. По-скоро го използвайте като разпределителна точка  - начисленията от резервациите винаги се прехвърлят там, от където може да ги разпределите към конкретно фолио (например, пристигания от миналия месец), което да бъде фактурирано.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница