Монитор Тарифи и заетост

Променена на: Tue, 11 окт, 2022 в 8:20 AM

Print

Монитор “Тарифи и заетост” е предвиден да оптимизира работата по приемане на нови резервации, както и да съкрати времето за отговор на запитвания, постъпили по телефона. Използвайки монитора за въвеждане на нови резервации, ще минимизирате възможността за допускане на грешки и значително ще ускорите процеса по тяхната обработка. Може да отворите монитора, като от менюто за навигация изберете Свободни стаи->Тарифи и заетост

Зареждане на цени и заетост

Първа стъпка за да отговорите на запитване или за да въведете резервация, е да заредите валидните цени за периода и да проверите за наличности. В горната част на екрана са разположени полета, в които се попълват параметрите на конкретното запитване:

 • Минималното изискване е да въведете период (1) на запитването/резервацията;
 • За по-точни резултати може да попълните данни за брой на гостите (1)- ще рефлектират на цената, ако в тарифите има заложени нива или офсети по гости;
 • В случай че вашето ценообразуване е диференцирано и според възрастта на децата (1), може да я отбележите в съответното поле. Ако стойностите са повече от една, разделете ги със запетая (5,10,12). 
 • Заредете резултата с бутон “Провери свободни стаи и цени” (5).

Филтриране на резултатите

Ако не зададете филтриране, системата ще зареди всички възможни цени за периода на запитването. За да прецизирате резултата, преди това може да използвате филтриране:

 • Тип стая (8) - изберете само тези типове стаи, чиято наличност ви интересува;
 • Тарифен план (9) - изберете от кои тарифни планове да се заредят цени;
 • Предпочитани тарифи (7) - ако е избрано зарежда цени само от тарифите, включени в списъка на предпочитаните при работа с монитора. Настройват се от линк  “Предпочитани тарифи” (10) в горния ляв ъгъл.
 • Налични (6) - скрива всички резултати, които не са възможни за резервиране поради ограничения в тарифата, липса на цена или наличност;

Компании и блокове

 • Компания (2) - използвайте в случаите, когато Компанията има предварително договорени цени. Изборът на компания игнорира останалите филтри, описани по-горе (не се отнася за филтър Налични). Резултатът включва само тарифите, свързани с компанията. 
 • Блок (3)- използвайте в случаите, когато трябва да въведете резервация към предварително създаден Блок. Блоковете винаги са асоциирани с определено мероприятие и компания. За да изберете Блок, първо трябва да изберете Компанията. 
 • Код на блока (4) - използвайте по същия начин като предходното поле. Ако знаете кода на блока, за да заредите неговите продукти, не е нужно да избирате Компания.

Резултати с продукти

Стандартно резултатите от търсенето се подреждат по типове стаи.

 • В реда на всеки тип стая се извежда информация за броя на свободните помещения (13) в периода;
 • В зависимост от броя на тарифите, които сте филтрирали, под всеки тип стая ще се заредят съответните продукти;
 • За всеки продукт се извежда информация за:
  • Тарифния план и тарифата;
  • Крайна цена за целия период на запитването;
  • Цветът на бутон “Резервирай” индикира дали съответният продукт е наличен (зелен цвят на бутона) за резервиране;
  • Ако кликнете върху цената на даден продукт, ще получите детайлна информация за цените по дни, гаранционната политика, която се прилага, а за продуктите, които не са налични за резервиране поради рестрикции в тарифата, ще се изведе информация за тези ограничения;
  • Ако продуктът е лимитиран, в карето ще се изведе информация за броя на пакетите, които могат да бъдат резервирани;
  • Помощните съобщения за персонала (14) са налични в монитора. Може да ги изведете като кликнете върху съответната икона;

 • Календар (11) - ако бъде избрано, резултатите с продукти ще бъдат представени в календарен вид. Изгледът дава възможност да видите детайли за цени и наличности ден по ден.
 • Стаи (12) - ако бъде избрано, резултатите с продукти ще бъдат показани за всяко помещение. Имате възможност да резервирате конкретна стая, като по този начин си гарантирате не само, че има свободни стаи, но и че няма да се наложи преместване на гостите в друго помещение по време на престоя им.

Създаване на резервация/запитване

Финална стъпка, след като сте избрали съответния продукт, е да завършите със създаване на резервация или просто да добавите ново запитване. Имайте предвид, че всички параметри, които сте попълнили в монитора (период, брой гости, възрасти на децата, компания) заедно с тарифата на продукта и всички нейни параметри, ще се пренесат в резервацията. Вижте повече как да довършите резервацията или да запишете запитването.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница